drogi_powiatowe_nr_62_lekki_Strona_01.png
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (62) 2022

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

 • Różnice w dokumentacji stanu drogi dla potrzeb zarządzania i jej remontu
 • Kruszywa w budownictwie drogowym do mieszanek związanych hydraulicznie oraz betonów infrastrukturalnych
 • Uzdatnianie i stabilizacja gruntów
 • Budowa dróg z betoniarnią ELKON
 • Za nami I ogólnopolska konferencja drogowa! Relacja z wydarzenia
 • Dłuższa żywotność dróg i niższe koszty budowy – czy to możliwe?
 • Zagadnienia eksploatacyjne rozkładarek masy mineralno-bitumicznej
 • Innowacyjna konstrukcja zawieszenia na przykładzie wybranego modelu zamiatarki elewatorowej
 • Wynagrodzenie wykonawcy realizującego inwestycję w ramach Polskiego Ładu
 • Normy dla wyrobów budowlanych – oznaczenie CE, znak budowlany
 • Zawrót głowy elektromobilnymi procentami
 • Wyroby budowlane pod lupą
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (62) 2022

Innowacyjna konstrukcja zawieszenia na przykładzie wybranego modelu zamiatarki elewatorowej

Dotychczas regulacja szczotki w płaszczyźnie pionowej odbywała się poprzez poluzowanie śrub na czworoboku, ustawieniu szczotki w dogodnej pozycji i ponownym przykręceniu odkręconych śrub. Ustawienie szczotek bocznych w płaszczyźnie poziomej było dużo bardziej skomplikowane, ponieważ regulacja odbywała się poprzez śrubę rzymską umieszczoną w miejscu narażonym na zanieczyszczenia, co miało niekorzystny wpływ na prawidłową regulację tej śruby. Czy operatorzy zamiatarek nadal będą borykać się z tym problemem?

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI maj-czerwiec | 3 (62) 2022

Kruszywa w budownictwie dróg lokalnych

Wykorzystywanie kruszywa w produkcji betonów oraz mieszanek związanych jest elementem wiadomym i nie podlega dyskusji. Jest to surowiec naturalny i przede wszystkim – najtańszy. Można stosować praktycznie każdy piasek, czy każde kruszywo, ale należy to robić „z głową” – mając wiedzę, jakie kruszywo może być zastosowane i w jakim materiale o pożądanych właściwościach.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (62) 2022

Zawrót głowy elektromobilnymi procentami

Ustawowo określone minimalne poziomy zelektromobilizowania floty pojazdów podmiotów realizujących zadania publiczne stanowią jedno z zagadnień elektryzujących zarówno zarządców dróg, inwestorów działających w branży drogownictwa, jak i podmioty świadczące usługi w sektorze drogownictwa – zarówno w segmencie robot budowlanych, jak i realizacji usług związanych z bieżącym utrzymaniem dróg.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (62) 2022

Wyroby budowlane pod lupą

W poprzednim numerze przybliżone zostały pojęcia m.in. wyrobu budowlanego, wprowadzenia do obrotu, oznaczenia CE i znaku budowlanego. Można też z niego wywnioskować, iż na producentów nałożony został obowiązek m.in. sporządzenia krajowej deklaracji oraz dokumentacji technicznej zawierającej istotne elementy potrzebne do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. W niniejszym artykule poruszone zostanie zagadnienie kontroli wyrobów budowanych.

WARTO WIEDZIEĆ

REDAKCJA maj-czerwiec | 3 (62) 2022 Tekst otwarty

I Ogólnopolska Konferencja Drogowa - relacja z wydarzenia

W Poznaniu, 26 kwietnia br., odbyła się pierwsza Konferencja Drogowa pt. „Nowe wyzwania i standardy zarządzania drogami dla samorządów” zorganizowana przez naszą redakcję „Drogi gminne i powiatowe”. Wydarzenie miało miejsce w Dzień Drogowca i była to prawdziwa merytoryczna uczta dla drogowców! Ponad 120 uczestników, 14 profesjonalnych wystąpień oraz panel do wymiany doświadczeń – nie mogliśmy sobie wymarzyć świętowania jubileuszu 10-lecia istnienia czasopisma w lepszym gronie i atmosferze.

DAWID JASIŃSKI maj-czerwiec | 3 (62) 2022 Tekst otwarty

Dłuższa żywotność dróg i niższe koszty budowy – czy to możliwe?

Dzięki sieci dróg gminnych i powiatowych pojazdy uprzywilejowane, samochody ciężarowe i osobowe mogą dojechać do najmniejszych miejscowości. Takie drogi muszą wytrzymywać duże natężenie ruchu przez lata, aby skutecznie ewakuować, ratować życie, lecz przede wszystkim – umożliwiać codzienne przemieszczanie się mieszkańców. Nieodłącznym elementem procesu projektowania dróg jest aspekt ekonomiczny, szczególnie jeśli inwestor korzysta ze środków publicznych. Warto zatem przyjrzeć się dostępnym technologiom, które znacznie wydłużą trwałość nawierzchni dróg, optymalizując koszty ich budowy.