I OKLADKA.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (63) 2022

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

W wydaniu:

 • Proces inwestycyjny na drogach samorządowych – analiza wyników kontroli Najwyższa Izba Kontroli
 • Projektowanie i budowa dróg rowerowych – co wybrać asfalt czy beton
 • Jak projektować i modernizować oświetlenie drogowe – wskazówki projektanta
 • Szybka naprawa nawierzchni ulic – nowatorska metoda opatentowana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów
 • Co stoi za rosnącą popularnością betonu na drogach samorządowych – wyniki badań ze Stowarzyszenia Producentów Cementu
 • Wywiad z Markiem Orłowskim, prezesem Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego
 • Problematyka betonomieszarek samochodowych w kontekście budowy nawierzchni betonowych
 • Sposoby zabezpieczania antykorozyjnego maszyn drogowych – jak dbać aby zachować wydajność
 • Niuanse kontraktowe inwestycji w Polskim Ładzie – jaki jest rozkład ciężaru ryzyk kontraktowych?
 • Waloryzacja w ramach kontraktów na roboty drogowe – jaką furtkę uchylają przepisy p.z.p.
 • Dostępność komunikacyjna drogi publicznej
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego maszyn drogowych nawierzchni betonowych

Problematyka metod antykorozyjnych jest ważna z kilku powodów. Podstawowym są względy ekonomiczne. Źle czy też niedostatecznie zabezpieczone elementy maszyn powodują ich niewłaściwą pracę, a w konsekwencji prowadzą do uszkodzenia. W efekcie wydajność maszyn ulega obniżeniu, a w najgorszym przypadku maszyna może być niezdolna do wykonywania swoich zadań.

PROJEKTOWANIE

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Jak projektować i modernizować oświetlenie drogowe?

Na pytanie „Jakie powinno być oświetlenie przestrzeni publicznej?” powinien odpowiedzieć projektant w opracowanej dokumentacji technicznej dla konkretnego przypadku. Żeby jednak mógł to zrobić prawidłowo, to zamawiający powinien wcześniej znać odpowiedź na szereg pytań dotyczących celu, wymogów i ograniczeń, budowy, zasilania i sterowania oraz kosztów realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji oświetleniowej.

TECHNOLOGIE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Co stoi za rosnącą popularnością betonu na drogach samorządowych?

Drogi samorządowe w Polsce borykają się z licznymi wyzwaniami, w tym przeciążeniem transportem towarowym, a także ruchem maszyn rolniczych. Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54%) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków.

WOJCIECH BAŃKOWSKI MACIEJ MALISZEWSKI JACEK SUDYKA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Szybka naprawa nawierzchni ulic

Jednym z obszarów aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jest wdrażanie nowych technologii w budownictwie drogowym, poprawiających szybkość oraz skuteczność napraw dróg miejskich. Przykładem takich działań są prowadzone od kilkunastu lat remonty ulic Warszawy, wykonywane w technologii nazywanej frezowaniem i wzmocnieniem lub naprawami weekendowymi. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw zachęca do zaadaptowania tej technologii również w innych miastach.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Niuanse kontraktowe inwestycji w Polskim Ładzie

Szereg inwestycji, które zakwalifikowały się do uzyskania wsparcia finansowego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotyczy zamierzeń drogowych. Inwestycje drogowe wspierane są zarówno w pierwszej, jak i drugiej edycji. Ustanowione w ramach Programów wymogi wywołują wpływ zarówno na proces kontraktowania, jak i realizacji umowy zawartej z wykonawcą inwestycji.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Drogi wewnętrzne

Zgodnie z definicją drogi, zawartą w art. 4 pkt 3 ustawy o drogach publicznych, droga ma być budowlą przeznaczoną do ruchu drogowego, a więc do poruszania się uczestników tego ruchu – pieszych, kierujących, pasażerów pojazdów. Musi ona co do zasady służyć większej liczbie osób, niekonieczne będących właścicielami gruntu, na którym droga jest posadowiona i osób z nim związanych. Na takie przeznaczenie drogi, także wewnętrznej, wskazuje też art. 8 ust. 1 ustawy. Wymienia on wśród desygnatów nazwy droga wewnętrzna między innymi drogi w osiedlach mieszkaniowych czy dojazdowe do obiektów użyteczności publicznej, które niewątpliwie dostępne są również dla osób innych niż właściciel gruntu.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Waloryzacja w ramach kontraktów na roboty drogowe

Za zakrętem kolejny zakręt. Tak można opisać sytuację w sektorze budownictwa drogowego, w którym po utrudnieniach covidowych nastały trudności związane z wpływem konfliktu w Ukrainie na realizację inwestycji lokalnych. W sektorze tym zaobserwować można zwiększony popyt na roboty drogowe, wynikający m.in. z objęcia tą kategorią szeregu projektów realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wymienione czynniki wpływają na wzrost kosztów realizacji zamierzeń inwestycyjnych, a tym samym skłaniają do zwrócenia uwagi na problem waloryzacji kontraktów.

WARTO WIEDZIEĆ

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Proces inwestycyjny na drogach samorządowych – wyniki kontroli NIK

Podstawowym zadaniem zarządców dróg jest zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury i organizacji ruchu w celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę siedmiu podmiotów odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie oraz realizację inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Wykazała ona, że zarządcy dróg w większości prawidłowo realizowali powierzone im zadania, jednakże prowadzone inwestycje nie wpłynęły znacząco na poprawę stanu zarządzanej sieci drogowej.