Warto Wiedzieć

Proces inwestycyjny na drogach samorządowych – wyniki kontroli NIK

Podstawowym zadaniem zarządców dróg jest zapewnienie odpowiedniego stanu infrastruktury i organizacji ruchu w celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa uczestnikom ruchu drogowego. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie przeprowadziła kontrolę siedmiu podmiotów odpowiedzialnych za planowanie, przygotowanie oraz realizację inwestycji na drogach gminnych i powiatowych. Wykazała ona, że zarządcy dróg w większości prawidłowo realizowali powierzone im zadania, jednakże prowadzone inwestycje nie wpłynęły znacząco na poprawę stanu zarządzanej sieci drogowej.

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) to naczelny organ kontroli w Polsce, mający konstytucyjnie uregulowaną pozycję ustrojową. Posiadając najszerszy zakres przedmiotowy i podmiotowy kontroli, ma uprawnienia do kontrolowania m.in. podmiotów, które dysponują środkami publicznymi, niezależnie od tego, czy są one wykorzystywane przez podmioty państwowe, samorządowe czy prywatne.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Co stoi za rosnącą popularnością betonu na drogach samorządowych?

Drogi samorządowe w Polsce borykają się z licznymi wyzwaniami, w tym przeciążeniem transportem towarowym, a także ruchem maszyn rolniczych. Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54%) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków.