Dodatek specjalny - Program „Rozświetlamy Polskę”

Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego

Kontrola NIK w latach 2021–2022 wybranych gmin województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wykazała, że gminy nie wykorzystywały oszczędnie i efektywnie pieniędzy na oświetlenie dróg, ulic, parków. Jak zatem należy gospodarować środkami przeznaczonymi na oświetlenie drogowe w najlepszy sposób?

Wysokie koszty energii, w tym energii elektrycznej, stają się coraz większym obciążeniem dla budżetów gmin, w których mogą sięgać, zwłaszcza w mniejszych i średnich samorządach, nawet 60% wydatków. Coraz większą część budżetów gminnych pochłaniają wydatki na oświetlenie przestrzeni publicznej. Dodatkowym bodźcem do oszczędzania energii elektrycznej stało się zobowiązanie wszystkich jednostek sektora finansów publicznych do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10%.OŚWIETLENIE FINANSOWANE PRZEZ GMINĘ

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ EJSMONT listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Kodeks dobrych praktyk przy realizacji modernizacji oświetlenia publicznego

Oświetlenie dróg to nie tylko kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także istotny element infrastruktury każdej gminy. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele inwestycji nakierowanych na modernizację oświetlenia publicznego, które są wspierane przez programy rozwojowe, takie jak „Rozświetlamy Polskę”. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, zarządcy dróg i instytucje publiczne muszą uwzględniać szereg kluczowych czynników i wybierać odpowiednie rozwiązania. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym kwestiom i omówić, jak należy podejść do inwestycji w oświetleniu drogowym.