Dodatek specjalny - Program „Rozświetlamy Polskę”

Modernizacja oświetlenia z programem „Rozświetlamy Polskę”

Wywiad z Wojciechem Wirskim z Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego.

1. Program „Rozświetlamy Polskę” z dedykowanym budżetem około 1 mld złotych to nowa rządowa inicjatywa, której celem jest modernizacja infrastruktury oświetlenia dróg i ulic na terenie całej Polski. Skorzystają na tym przede wszystkim samorządy, które dzięki zmniejszeniu kosztów energii będą mogły przekierować środki na inne inwestycje. Jakie Pana zdaniem powinny być najważniejsze elementy dobrze przygotowanego projektu modernizacji, aby redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej osiągnęła 80%?

Trudno mi udzielić jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na postawione powyżej pytanie. W warunkach naszego kraju każdy samorząd, zarządca drogi lub inna jednostka będąca właścicielem, eksploatatorem oświetlenia ma inny stan własności sieci oświetleniowej i ma odmienne uwarunkowania wynikające z umów i porozumień zawartych z zakładami energetycznymi. W moim odczuciu dużym utrudnieniem w realizacji nowej inicjatywy rządowej, tj. programu „Rozświetlamy Polskę”, jest fakt, że duża część sieci oświetlenia drogowego, głównie zainstalowana na abonenckich liniach napowietrznych, nie jest własnością urzędów gmin. W naszych realiach właścicielami tego rodzaju sieci oświetleniowych są zakłady energetyczne. Urzędy gmin, na podstawie zawartych z zakładami energetycznymi umów lub porozumień, nie tylko płacą za zużytą energię elektryczną, ale również za bieżącą konserwację i eksploatację urządzeń oświetleniowych. Dla większości urzędów gmin całkiem prawdopodobna może być sytuacja, w której dany zakład energetyczny, jako właściciel sieci i jednocześnie dostawca energii elektrycznej, uwzględniając własne aspekty ekonomiczne, nie będzie zainteresowany redukcją kosztów zużycia energii elektrycznej na jakimkolwiek poziomie, a tym bardziej na poziomie aż 80%. Między innymi z tego powodu przygotowanie projektu modernizacyjnego w znacznej mierze będzie zależeć od lokalnych uwarunkowań dotyczących zarówno stanu własności sieci oświetleniowej, jak i zasad współpracy pomiędzy daną gminą a zakładem energetycznym. Kluczową kwestią będzie wypracowanie przez poszczególne strony wspólnego stanowiska co do środków technicznych i finansowych umożliwiających przeprowadzenie modernizacji.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ EJSMONT listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Kodeks dobrych praktyk przy realizacji modernizacji oświetlenia publicznego

Oświetlenie dróg to nie tylko kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także istotny element infrastruktury każdej gminy. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele inwestycji nakierowanych na modernizację oświetlenia publicznego, które są wspierane przez programy rozwojowe, takie jak „Rozświetlamy Polskę”. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, zarządcy dróg i instytucje publiczne muszą uwzględniać szereg kluczowych czynników i wybierać odpowiednie rozwiązania. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym kwestiom i omówić, jak należy podejść do inwestycji w oświetleniu drogowym.

EMIL OKRASA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Prawidłowy wybór opraw oświetleniowych

Program „Rozświetlamy Polskę” to dla wielu samorządów niepowtarzalna szansa na skierowanie swojego miasta czy też gminy ku najnowocześniejszym technologiom. Dlatego bardzo istotne jest, aby po zakwalifikowaniu się do programu nie popełnić błędu podczas wyboru opraw oświetleniowych. Niestety, nie zawsze produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się optymalnym wyborem, spełnią wymogi konkretnego projektu.