Dodatek specjalny - Program „Rozświetlamy Polskę”

Miliard na oświetlenie gmin – program „Rozświetlamy Polskę”

W programie „Rozświetlamy Polskę” gmina (lub związek międzygminny) mogła złożyć jeden wniosek na maksymalnie 4 mln zł. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80 procent wartości inwestycji, wkład własny samorządu powinien stanowić pozostałe 20 procent. Dofinansowanie ma być wypłacane po zakończeniu inwestycji (w przypadku gdy czas jej wykonania wyniesie maksymalnie 12 miesięcy) lub w 2-3 transzach (w przypadku dłuższego czasu wykonania). Budżet programu wyniósł ok. 1 mld złotych.

Nabór wniosków do 9. edycji Programu Inwestycji Strategicznych rozpoczął się 28 sierpnia 2023 r. i trwał do 18 września 2023 r. do godz. 17.00. Wnioski o dofinansowanie w ramach programu, za pośrednictwem aplikacji „Polski Ład”, złożyło 1639 gmin i związków międzygminnych na łączną kwotę nieco ponad dwóch miliardów złotych. Tym razem gminy i związki międzygminne mogły wnioskować o wsparcie na modernizację oświetlenia. Program umożliwia uzyskanie dofinansowania przeznaczonego na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetlenia ulic, dróg, skwerów, parków, placów, ścieżek rowerowych i innych miejsc publicznych na oprawy typu LED. Wnioski nie mogły dotyczyć budowy nowych instalacji oświetleniowych, które zastępowałyby instalacje już istniejące. „Szacuje się, że dzięki programowi gminy zaoszczędzą ponad 1 mld zł w ciągu roku, nastąpi również redukcja emisji dwutlenku węgla o 1,3 mln ton i zużycia energii o 1,58 TWh” - informował w komunikacie prasowym wiceminister rozwoju i technologii, Grzegorz Piechowiak.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MARIUSZ EJSMONT listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Kodeks dobrych praktyk przy realizacji modernizacji oświetlenia publicznego

Oświetlenie dróg to nie tylko kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także istotny element infrastruktury każdej gminy. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele inwestycji nakierowanych na modernizację oświetlenia publicznego, które są wspierane przez programy rozwojowe, takie jak „Rozświetlamy Polskę”. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, zarządcy dróg i instytucje publiczne muszą uwzględniać szereg kluczowych czynników i wybierać odpowiednie rozwiązania. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym kwestiom i omówić, jak należy podejść do inwestycji w oświetleniu drogowym.