Dodatek specjalny - Program „Rozświetlamy Polskę”

Dodatek specjalny - Program „Rozświetlamy Polskę”

MARCIN PIETRASIK listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Odczytywanie i weryfikacja projektu oświetleniowego

Program „Rozświetlamy Polskę” jest olbrzymią szansą na zmodernizowanie i ulepszenie systemu oświetlenia dróg dla samorządów. Aby wykorzystać tę szansę w pełni, bardzo istotne jest, aby podjąć właściwą decyzję, jeśli chodzi o dobór lamp. Jednak przy wyborze nie należy kierować się tylko samymi parametrami lampy, ale również tym na ile dany model spełni normy oświetleniowe dla miejsca, w którym będzie montowany. W poniższym artykule postaram się nieco rozjaśnić od czego one zależą oraz jakie parametry wchodzą w skła d prawidłowo wykonanego projektu oświetlenia. Pozwoli to na łatwiejszą weryfikację przedstawionego przez wykonawcę konceptu. W końcu nawet najlepsza lampa nie zawsze sprawdzi się w konkretnych warunkach.

MARIUSZ EJSMONT listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Kodeks dobrych praktyk przy realizacji modernizacji oświetlenia publicznego

Oświetlenie dróg to nie tylko kwestia komfortu i bezpieczeństwa, ale także istotny element infrastruktury każdej gminy. W ostatnich latach w Polsce pojawiło się wiele inwestycji nakierowanych na modernizację oświetlenia publicznego, które są wspierane przez programy rozwojowe, takie jak „Rozświetlamy Polskę”. Aby osiągnąć sukces w tym obszarze, zarządcy dróg i instytucje publiczne muszą uwzględniać szereg kluczowych czynników i wybierać odpowiednie rozwiązania. Chcielibyśmy przyjrzeć się tym kwestiom i omówić, jak należy podejść do inwestycji w oświetleniu drogowym.

EMIL OKRASA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Prawidłowy wybór opraw oświetleniowych

Program „Rozświetlamy Polskę” to dla wielu samorządów niepowtarzalna szansa na skierowanie swojego miasta czy też gminy ku najnowocześniejszym technologiom. Dlatego bardzo istotne jest, aby po zakwalifikowaniu się do programu nie popełnić błędu podczas wyboru opraw oświetleniowych. Niestety, nie zawsze produkty, które na pierwszy rzut oka wydają się optymalnym wyborem, spełnią wymogi konkretnego projektu.

KRZYSZTOF NOWAKOWSKI listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Praktyczne aspekty projektowania oświetlenia drogowego

Na pytanie „Jakie powinno być oświetlenie przestrzeni publicznej?” powinien odpowiedzieć projektant w opracowanej dokumentacji technicznej dla konkretnego przypadku. Żeby jednak mógł to zrobić prawidłowo, to zamawiający powinien wcześniej znać odpowiedź na szereg pytań dotyczących celu, wymogów i ograniczeń, budowy, zasilania i sterowania oraz kosztów realizacji i eksploatacji planowanej inwestycji oświetleniowej.

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Jak zmniejszyć koszty oświetlenia drogowego

Kontrola NIK w latach 2021–2022 wybranych gmin województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego wykazała, że gminy nie wykorzystywały oszczędnie i efektywnie pieniędzy na oświetlenie dróg, ulic, parków. Jak zatem należy gospodarować środkami przeznaczonymi na oświetlenie drogowe w najlepszy sposób?

REDAKCJA listopad-grudzień | 6 (71) 2023

Miliard na oświetlenie gmin – program „Rozświetlamy Polskę”

W programie „Rozświetlamy Polskę” gmina (lub związek międzygminny) mogła złożyć jeden wniosek na maksymalnie 4 mln zł. Dofinansowanie nie mogło przekroczyć 80 procent wartości inwestycji, wkład własny samorządu powinien stanowić pozostałe 20 procent. Dofinansowanie ma być wypłacane po zakończeniu inwestycji (w przypadku gdy czas jej wykonania wyniesie maksymalnie 12 miesięcy) lub w 2-3 transzach (w przypadku dłuższego czasu wykonania). Budżet programu wyniósł ok. 1 mld złotych.