okl.jpg
WYDANIE: styczeń - luty | 1 (48) 2020

DROGI GMINNE I POWIATOWE

styczeń - luty

 

W bieżącym numerze:

  • przedstawiamy korzyści z wyboru solarnego i hybrydowego oświetlenia autonomicznego – jakie lampy wybrać aby zapewnić ich niezawodne działanie i tym samym efektywnie i oszczędnie sterować oświetleniem

  • wskazujemy jak wybierać produkty LED spełniające wymagania norm, omawiając jak ustrzec się przed wyborem produktów niskiej jakości niezgodnych z obowiązującymi normami (Pol-lighting)

  • podpowiadamy jak uniknąć błędów przy projektowaniu konstrukcji nawierzchni – na które projekty warto się decydować niezależnie od wymagań prawnych, od czego zależą metody projektowania indywidualnego

  • piszemy kiedy jest mowa o wadliwym wykonaniu budowy drogi- czy tylko gdy elementy są dotknięte wadą materiałową czy tez w najgorszym wypadku całość wadliwie wykonanego odcinka prac (Adler Brokers Group)

  • podpowiadamy jaki układ skrzyżowania z sygnalizacją świetlną jest optymalny, które rozwiązanie wybrać aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego

  • odpowiadamy na pytania kiedy warto zdecydować się na montaż progów zwalniających – jak je prawidłowo oznakować oraz najczęstsze wątpliwości dotyczące znaku odwołującego ograniczenie prędkości

  • informujemy o najnowszych szkoleniach BRD dla zarządców dróg samorządowych w 2020 r. organizowanych przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z ramienia Ministerstwo Infrastruktury

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK styczeń-luty | 1 (48) 2020

Zwalczanie śliskości drogowej. Jakie metody i jakie środki stosować?

Przy wykorzystaniu transportu samochodowego przewozi się obecnie kilka razy więcej towarów niż koleją, co uzmysławia, jakie znaczenie ma dla gospodarki sprawa przejezdności dróg w okresie zimowym – nie tylko dla transportu towarów, ale i przewozu osób. Stąd w coraz większym zakresie wprowadzane są w Polsce nowe metody odśnieżania dróg, a w szczególności nowe metody zwalczania śliskości zimowej.

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Najczęstsze uchybienia bitumicznych nawierzchni mostowych

Na obiektach mostowych najczęściej buduje się nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Utrzymanie nawierzchni bitumicznej wymaga podobnych zabiegów, jak typowe utrzymanie jezdni na drogach i ulicach. Należy jednak mieć świadomość innego charakteru pracy nawierzchni mostowej, co przekłada się na inne przyczyny niektórych uszkodzeń.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (48) 2020

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną a rowery. Jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu?

Większość wypadków i kolizji rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną nie jest spowodowana wjazdem na czerwonym świetle, ale konfliktami w sytuacjach jednoczesnego zezwolenia na wjazd. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku klasycznej sygnalizacji dwufazowej, gdy rowerzyści z drogi dla rowerów wjeżdżają na skrzyżowanie i równocześnie samochody skręcają z drogi głównej.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ WALOCH styczeń-luty | 1 (48) 2020

POL- LIGHTING - Program monitorowania jakości oświetlenia LED „DOBRE ŚWIATŁO”

Związek Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting od ponad 4 lat prowadzi programy monitorowania jakości produktów oświetleniowych wprowadzanych na rynek UE, w tym głównie rynek polski. Poniżej przedstawiamy ich rezultaty oraz wskazówki, jak ustrzec się przed wyborem produktów niskiej jakości, niezgodnych z obowiązującymi normami i rozporządzeniami.

styczeń-luty | 1 (48) 2020

Co warto wiedzieć o solarnym i hybrydowym oświetleniu autonomicznym?

Oświetlenie autonomiczne staje się coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne latarnie oświetleniowe z powodzeniem zastępują konwencjonalne źródła światła, m.in.: lampy sodowe, rtęciowe i metahalogenowe zasilane z sieci na napięcie 230 V, które każdego wieczoru i każdej nocy oświetlają infrastrukturę miejską na terenie całego naszego kraju. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z miejskim oświetleniem. Są autonomiczne i niezależne.

styczeń-luty | 1 (48) 2020

Pieszy musi przejść bezpiecznie

Gdy kierowcom brakuje wyobraźni, tylko kompleksowe rozwiązania przy przejściach dla pieszych pomogą w zapewnieniu bezpieczeństwa. Aby zapewnić ochronę zwłaszcza w tak newralgicznych miejscach, jak centra wsi, przejścia przy szkołach, warto zamontować przy drodze zestaw aktywny do znaku D-6 z całą gamą elementów BRD ograniczających prędkość i zwiększających widoczność.

TOMASZ SIWOWSKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Mosty z kompozytów polimerowych. Czy to już alternatywa dla dróg samorządowych czy raczej daleka przyszłość?

Kompozyty polimerowe znacząco upowszechniły się w budownictwie mostowym już ponad 10 lat temu. Jednak w Polsce obiekty mostowe z kompozytów FRP zaczęły powstawać dopiero od roku 2015 i do tej pory powstało siedem takich konstrukcji (2017). Poniżej przedstawiamy przykłady polskich obiektów wykonanych z kompozytów FRP oraz ich charakterystykę techniczną.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

WARTO WIEDZIEĆ

REDAKCJA styczeń-luty | 1 (48) 2020

Ruszyły szkolenia BRD dla zarządców dróg samorządowych

W ciągu dwóch najbliższych lat prawie 3 tysiące osób odpowiedzialnych za drogi lokalne uzyska wiedzę o najnowszych rozwiązaniach inżynieryjnych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4 czerwca 2019 r. Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego podpisał umowę z firmą Usability Lab na przeprowadzenie cyklu szkoleń w tym zakresie dla samorządowych zarządców dróg.

SYLWIA WILCZYŃSKA MAREK ORŁOWSKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Konkurs na najlepiej oświetloną gminę i miasto roku 2019 oraz najlepszą inwestycję oświetleniową roku 2019

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz na Najlepszą Inwestycję Oświetleniową ma ponad 20-letnią tradycję. Organizatorem konkursu jest Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego. Patronat nad nim sprawują: Izba Architektów RP, Izba Projektowania Budowlanego, Związek Gmin Wiejskich RP, Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.