Utrzymanie dróg

Zwalczanie śliskości drogowej. Jakie metody i jakie środki stosować?

Przy wykorzystaniu transportu samochodowego przewozi się obecnie kilka razy więcej towarów niż koleją, co uzmysławia, jakie znaczenie ma dla gospodarki sprawa przejezdności dróg w okresie zimowym – nie tylko dla transportu towarów, ale i przewozu osób. Stąd w coraz większym zakresie wprowadzane są w Polsce nowe metody odśnieżania dróg, a w szczególności nowe metody zwalczania śliskości zimowej.

Kiedyś wystarczało, że do odśnieżania dróg przystępowało się dopiero po zamieci śnieżnej, zaś gołoledź i lodowicę traktowało się jako zjawisko wywołane siłą wyższą. W tym okresie nie usuwało się śliskości zimowej z drogi, a jedynie w szczególnie niebezpiecznych miejscach uszorstniało się lód i zlodowaciały ubity śnieg przez posypywanie go piaskiem.

Obecnie te metody nie spełniają już wymagań w zakresie utrzymania przejezdności dróg w okresie zimowym. Każde obniżenie prędkości eksploatacyjnej samochodów może spowodować znaczne straty dla gospodarki. W celu sprostania wzrastającym wymaganiom dobrej przejezdności dróg w zimie i zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu w tym okresie wprowadza się w Polsce nowe metody odśnieżania dróg, a szczególnie nowe metody zwalczania śliskości zimowej, zwłaszcza na terenach, gdzie występują szkody górnicze i inne deformacje jezdni [1, 4].

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63  Strona 64

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TOMASZ SOCHACKI styczeń-luty | 1 (48) 2020

Najczęstsze uchybienia bitumicznych nawierzchni mostowych

Na obiektach mostowych najczęściej buduje się nawierzchnię jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Utrzymanie nawierzchni bitumicznej wymaga podobnych zabiegów, jak typowe utrzymanie jezdni na drogach i ulicach. Należy jednak mieć świadomość innego charakteru pracy nawierzchni mostowej, co przekłada się na inne przyczyny niektórych uszkodzeń.