Projektowanie

Projektowanie konstrukcji nawierzchni

Projekt konstrukcji nawierzchni jest elementem dokumentacji projektowej drogi. Prawidłowo wykonany stanowi podstawę odpowiedniej trwałości drogi, dlatego tak istotna jest świadomość i wiedza projektanta w tym zakresie.

Projektowanie nawierzchni w świetle przepisów

Projektowanie konstrukcji nawierzchni dotyczy zarówno dróg publicznych, jak i pozostałych powierzchni przeznaczonych do ruchu. W przypadku nawierzchni dróg publicznych zasady ich projektowania określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz. 124 z późn. zm.) [1].

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (48) 2020

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną a rowery. Jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu?

Większość wypadków i kolizji rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną nie jest spowodowana wjazdem na czerwonym świetle, ale konfliktami w sytuacjach jednoczesnego zezwolenia na wjazd. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku klasycznej sygnalizacji dwufazowej, gdy rowerzyści z drogi dla rowerów wjeżdżają na skrzyżowanie i równocześnie samochody skręcają z drogi głównej.