okładka drogi.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (44) 2019

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

 

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

  • co należy uwzględnić w analizie możliwych punktów kolizji ruchu rowerowego z samochodowym, dlaczego w przypadku przejazdów rowerowych przez skrzyżowania nie należy stosować wysp dzielących kanalizujących kierunki ruchu ogólnego na wprost i w prawo,
  • kiedy wskazane jest oznakowanie odbierające pierwszeństwo rowerzyście,
  • dlaczego odginanie drogi dla rowerów przed skrzyżowaniem nie jest bezpiecznym rozwiązaniem oraz jak poprawnie poprowadzić drogę dla rowerów w rejonie skrzyżowania,
  • jak należy rozumieć sformułowanie „dostęp do drogi publicznej” oraz w jaki sposób może być on realizowany,
  • jakie obowiązki ciążą na zarządcy drogi w związku ze zgromadzeniami publicznymi organizowanymi w obrębie pasa drogowego –  kiedy zarządca drogi może wydać decyzję o zakazie manifestacji, kogo powinien powiadomić o organizowanym zgromadzeniu,
  • czy smog lub hałas może być powodem nieudzielenia zgody na strajk lub manifestację,
  • czy operat szacunkowy sporządzony na zlecenie zarządcy drogi można uznać za informację publiczną,
  • jak optymalnie wykorzystać sprzęt przeznaczony do wiosennego porządkowania i remontowania dróg, czyli przekształcić zamiatarkę w szorowarkę, a remonter w posypywarkę,
  • jaką zamiatarkę wybrać, jak zwiększyć pojemność zasobnika na zanieczyszczenia, kiedy stosować zamiatanie na sucho, a kiedy na mokro.

Miłej lektury!

Monika Ślusarska

redaktor prowadząca

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Analiza pracy zamiatarek podciśnieniowych w kontekście zastosowania ich do pozimowego zamiatania dróg i ulic

W artykule przedstawiono systemy podciśnieniowego zbierania i załadunku w samobieżnych zamiatarkach podciśnieniowych. Ponadto opisano metodologię doboru wymiarów ssawy zasysającej zanieczyszczenia w zamiatarkach podciśnieniowych. Zaprezentowano także schematy działania ssawy bosej oraz ssawy kołnierzowej. Podsumowano w sposób ogólny problematykę samobieżnych zamiatarek podciśnieniowych oraz ich przydatność, szczególnie w odniesieniu do pozimowego zamiatania dróg.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Maszyny służące do utrzymania dróg w okresie wiosennym

W ramach pozimowego utrzymywania dróg powiatowych oraz ulic miejskich przeprowadza się szeroko zakrojone prace remontowo- -porządkowe, prowadzone przy użyciu różnego typu maszyn, które pokrótce omówiono w niniejszym artykule. Znalazły się w nim również praktyczne rady, jak optymalnie wykorzystać wspomnianą grupę maszyn do tych prac.

WYDARZENIA

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

PRAWO W PRAKTYCE