Utrzymanie dróg

Analiza pracy zamiatarek podciśnieniowych w kontekście zastosowania ich do pozimowego zamiatania dróg i ulic

W artykule przedstawiono systemy podciśnieniowego zbierania i załadunku w samobieżnych zamiatarkach podciśnieniowych. Ponadto opisano metodologię doboru wymiarów ssawy zasysającej zanieczyszczenia w zamiatarkach podciśnieniowych. Zaprezentowano także schematy działania ssawy bosej oraz ssawy kołnierzowej. Podsumowano w sposób ogólny problematykę samobieżnych zamiatarek podciśnieniowych oraz ich przydatność, szczególnie w odniesieniu do pozimowego zamiatania dróg.

Zamiatarki podciśnieniowe różnią się między sobą zarówno wielkością i rodzajem podwozia, jak i systemem zbierania, ładowania oraz rozładowania zanieczyszczeń, zwanych potocznie zmiotkami.

Koszt zakupu zamiatarki podciśnieniowej zależy od jej mocy, ładowności i stopnia komfortu obsługi. Najtańsze małe zamiatarki nie mają własnego napędu – są prowadzone ręcznie, wyposażone są jedynie w szczotkę zbierającą oraz zasobnik na zanieczyszczenia. Większe zamiatarki wyposażone są w silnik spalinowy lub elektryczny zasilany z baterii akumulatorów. Są to więc maszyny samobieżne. Następne pod względem wielkości zamiatarki mają miejsce siedzące dla operatora. Jeszcze większe zamiatarki wyposażone są w liczne urządzenia uzupełniające, takie jak np. układ podnoszenia i opuszczania szczotek, układ do poziomowania szczotek, system rozładunku zmiotek w oparciu o podnoszoną hydraulicznie zabudowę zamiatarki, instalacje do wodnego zraszania oczyszczanej powierzchni itp.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 52  Strona 53  Strona 54  Strona 55  Strona 56  Strona 57  Strona 58

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

TADEUSZ KOPTA maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.