Prawne Zeszyty Drogowe

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.

Funkcjonariusz policji może zwrócić się do przedstawiciela organu gminy o rozwiązanie zgromadzenia w przypadku wystąpienia okoliczności zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników. Zagrożenie dla życia czy zdrowia ludzkiego może być różnorodne. Wynikać może z:

  • substancji niebezpiecznych rozlanych na drodze,
  • zagrożenia smogowego znajdującego się w powietrzu,
  • rac palonych na drodze,
  • zagrożenia bezpośredniego uczestników strajku,
  • zagrożenia płynącego z robót drogowych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 34  Strona 35  Strona 36  Strona 37  Strona 38  Strona 39

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE