Projektowanie

Ruch rowerowy na skrzyżowaniach

Skrzyżowania są miejscem szczególnie istotnym dla ruchu rowerowego, także ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik ją ograniczający. Wpływają na czas podróży i wydatek energetyczny rowerzystów, zmuszając ich do zatrzymywania, oczekiwania na otwarcie ruchu i ponownego rozpędzania się. To także obszar newralgiczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ruchu – to na skrzyżowaniach dochodzi do około połowy wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów.

Skrzyżowania są kluczowe również ze względu na przepustowość, stanowiąc w miastach najważniejszy czynnik, który ją ogranicza. Infrastruktura rowerowa może obsłużyć ponad 3000 rowerzystów na godzinę na metr przekroju trasy, jednak na skrzyżowaniach wielkość ta się zmniejsza – w przypadku sygnalizacji świetnej proporcjonalnie do udziału światła czerwonego. Takich potoków ruchu rowerowego w Polsce obecnie się nie notuje, ale ruch rowerowy w dużych miastach szybko rośnie. Trend wzrostowy będzie się prawdopodobnie utrzymywał. Wynika to między innymi z oddziaływania wzorców kulturowych, jakie oferują kraje wysoko rozwinięte. Ponadto jednym z celów tworzenia infrastruktury rowerowej jest zachęcanie do jazdy rowerem i w konsekwencji wzrostu ruchu rowerowego. Należy zatem projektować skrzyżowania, przyjmując znaczną rezerwę przepustowości w stosunku do obecnych natężeń tego ruchu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE