Prawne Zeszyty Drogowe

Zgromadzenie na drodze, czyli strajk w praktyce zarządcy drogi

Obecnie drogi stały się obszarem manifestacji i blokad. Zabezpieczenie drogi przed zagrożeniami płynącymi dla uczestników marszów i blokad stanowi poważny problem dla zarządcy drogi. Jest to nie tylko problem zabezpieczenia i ochrony strajku, lecz także problem zgody w kontekście ewentualnych szkód drogowych.

Powszechną sprawą są trudności w zgłaszaniu, prowadzeniu i zakończeniu manifestacji przez osoby odpowiedzialne za jej przebieg. W praktyce codziennej można obserwować chaos, jaki towarzyszy organizatorom tego rodzaju zgromadzeń, jakimi są pikiety czy manifestacje. W Prawie o zgromadzeniach (pr.zgr.) wyróżniono szczególny rodzaj zgromadzeń – zgromadzenia publiczne. Wyróżnienie to ma istotne znaczenie, gdyż zgromadzenia takie wymagają zawiadomienia organu gminy i do nich odnoszą się art. 6–13 pr.zgr.

Organami zarządzającymi dróg są:

  • zarząd województwa dla dróg wojewódzkich
  • zarząd powiatu dla dróg powiatowych
  • wójt (burmistrz, prezydent miasta) dla dróg gminnych.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 28  Strona 29  Strona 30  Strona 31  Strona 32  Strona 33

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ maj-czerwiec | 3 (44) 2019

Rozwiązanie strajku. Szkody na drodze

Zgromadzenie może być rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy (zarządcę drogi), jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach lub narusza przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach albo przepisy karne, a przewodniczący zgromadzenia, uprzedzony przez przedstawiciela organu gminy o konieczności rozwiązania zgromadzenia, nie rozwiązuje go.