DROGI_POWIATOWE_NR_64 EBOOK 1.jpg
WYDANIE: wrzesień - październik | 5 (64) 2022

DROGI GMINNE I POWIATOWE

wrzesień - październik

W wydaniu:

 • „Problemy” w realizacji inwestycji drogowych (ze strony inwestora i wykonawcy) – studium przypadku
 • Inwestycje drogowe w koncepcji smart city
 • Ścieżki rowerowe z betonu
 • Rozwój sieci drogowej powinien być wynikiem myślenia strategicznego i długofalowego – wywiad z Pawłem Katarzyńskim, dyrektorem Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
 • Wykorzystanie kruszyw wapiennych w mieszankach WMS
 • Żurawie budowlane na podwoziach samochodowych
 • Bezpieczeństwo i komfort na drodze
 • Skuteczne metody odwadniania dróg
 • Budowa drogi z wykorzystaniem pianobetonu w gminie Kwilcz
 • Z kompozytami bezpieczniej na drogach
 • Infrastruktura drogowa przyszłości – bezpieczeństwo ruchu, inwestycji i środowiska
 • Doświadczenie drogowe wykonawcy
 • Ubezpieczenie i odszkodowanie dla zarządcy drogi
 • Zapłata za sprzątanie drogi po wypadku
 • Zjazd z drogi głównej i drogi wewnętrznej – normy i przepisy
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Żurawie budowlane na podwoziach samochodowych

Transport jest to zespół czynności do przemieszczania mas, energii bądź informacji za pomocą odpowiednich środków. Obejmuje zarówno samo przemieszczanie z miejsca na miejsce, jak i wszelkie czynności z tym związane. Od kiedy pojawiły się na drogach żurawie na podwoziach samochodowych, czynności związane z budową obiektów i dróg stały się zdecydowanie sprawniejsze.

wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Budowa drogi z wykorzystaniem pianobetonu w gminie Kwilcz

Zastosowanie pianobetonu do budowy dróg niesie szereg korzyści, wśród których na pierwszym miejscu trzeba wymienić lekkość, trwałość, odporność na przemarzanie i na działanie wody. Warto też pamiętać, że materiał ten pozwala znacznie zredukować całościowy koszt inwestycji. Przykładem może być jedna z naszych ostatnich realizacji w gminie Kwilcz, gdzie cena wykonania drogi w tradycyjnej technologii okazała się dla inwestora zaporowa.

PROJEKTOWANIE

KRZYSZTOF CHLIPALSKI wrzesień-październik | 5 (64) 2022

„Problemy” w realizacji inwestycji drogowych (ze strony inwestora i wykonawcy) – studium przypadku

Warto zacząć od „przyziemnej” genezy problemów w realizacji inwestycji drogowych. „Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze” – pozornymi oszczędnościami są tani projektant oraz tani wykonawca, ale przemyślana optymalizacja kosztów w tym zakresie jest oczywiście pożądana, bo ostatecznie to nasze wspólne pieniądze przy inwestycjach w drogi publiczne i nasze problemy przy ich użytkowaniu.

TECHNOLOGIE

PIOTR PIESTRZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Ścieżki rowerowe z betonu

„Drogi w puszczy różne: szuterki, fajne asfalty. Trafił się nawet beton, po którym jechało się fenomenalnie. Pierwszy raz miałem okazję jechać po drodze betonowej i było super” – napisał 24 lipca 2022 r. jeden z internautów podróżujący rowerem po Puszczy Augustowskiej. Beton jest bardzo dobrym materiałem do budowy ścieżek rowerowych. Betonowe nawierzchnie są nie tylko wygodne dla rowerzystów i trwałe, ale dodatkowo mogą np. pełnić rolę oczyszczającą powietrze, pochłaniając szkodliwe tlenki azotu lub zapewniać retencję wody przez wodoprzepuszczalną nawierzchnię.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Doświadczenie drogowe wykonawcy

Jednym z elementów zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi jest udzielanie zamówień publicznych na budowy, przebudowy, remonty, modernizacje i inne zamierzenia inwestycyjne dotyczące dróg. Niniejszy artykuł porusza kilka kwestii dotyczących weryfikacji doświadczenia w drogownictwie z perspektywy sal rozpraw Krajowej Izby Odwoławczej i orzeczeń tego organu.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Ubezpieczenie i odszkodowanie dla zarządcy drogi

Z istoty umowy ubezpieczenia pomiędzy zarządcą drogi a ubezpieczycielem nie wynika zakaz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy szkoda powstała lub uległa zwiększeniu wskutek zaistnienia przesłanek określonych w samej umowie lub w stanowiących jej część kwalifikowanych wzorcach, jakimi są ogólne warunki umów. Zarządca drogi może się domagać od ubezpieczyciela nie tylko sumy odszkodowania określonej w umowie, ale również dodatkowego zadośćuczynienia w związku z powstałą szkodą, jeżeli umowa ubezpieczenia tego nie zabrania.

DODATEK SPECJALNY - BEZPIECZEŃSTWO NA DRODZE

JAROSŁAW SCHABOWSKI wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Infrastruktura drogowa przyszłości – bezpieczeństwo ruchu, inwestycji i środowiska

Rosnąca w Polsce sieć dróg ekspresowych i autostrad jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem, wpływającym na zmniejszanie dystansu do krajów zachodnich pod względem jakości i komfortu komunikacji. Remontowane i modernizowane są także drogi krajowe i samorządowe. Powstaje coraz więcej obwodnic i obiektów inżynierskich wpływających na poprawę płynności ruchu, którego natężenie nieustannie rośnie.

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

wrzesień-październik | 5 (64) 2022

WYKORZYSTANIE KRUSZYW WAPIENNYCH W MIESZANKACH WMS

Jeszcze nie tak dawno do produkcji mieszanek typu WMS stosowano głownie grysy ze skał magmowych, ale od jakiegoś czasu głownie dzięki licznym badaniom, które potwierdziły możliwości wykorzystywania także grysów ze skał osadowych, w tym wapienia, rozpoczęto opracowywać badania typu z ich wykorzystaniem, które spełniają wymagania w zakresie modułu sztywności i odporności na koleinowanie. Przykładem takiego rozwiązania może być recepta MMA opracowana na bazie kruszyw wapiennych.