Prawne Zeszyty Drogowe

Doświadczenie drogowe wykonawcy

Jednym z elementów zarządzania drogami gminnymi i powiatowymi jest udzielanie zamówień publicznych na budowy, przebudowy, remonty, modernizacje i inne zamierzenia inwestycyjne dotyczące dróg. Niniejszy artykuł porusza kilka kwestii dotyczących weryfikacji doświadczenia w drogownictwie z perspektywy sal rozpraw Krajowej Izby Odwoławczej i orzeczeń tego organu.

Z założenia każdemu inwestorowi zależy na tym, aby jego roboty wykonał podmiot dający rękojmię należytego wykonania zamówienia, a więc m.in. podmiot posiadający minimalne doświadczenie, które pozwoli na uchronienie inwestycji przed błędami nowicjusza. Nie inaczej jest w reżimie zamówień publicznych, który wprost zezwala na weryfikację doświadczenia minimalnego czy punktowanie bogatszego doświadczenia osób zaangażowanych w realizację umowy.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Ubezpieczenie i odszkodowanie dla zarządcy drogi

Z istoty umowy ubezpieczenia pomiędzy zarządcą drogi a ubezpieczycielem nie wynika zakaz wyłączenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, gdy szkoda powstała lub uległa zwiększeniu wskutek zaistnienia przesłanek określonych w samej umowie lub w stanowiących jej część kwalifikowanych wzorcach, jakimi są ogólne warunki umów. Zarządca drogi może się domagać od ubezpieczyciela nie tylko sumy odszkodowania określonej w umowie, ale również dodatkowego zadośćuczynienia w związku z powstałą szkodą, jeżeli umowa ubezpieczenia tego nie zabrania.