Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze

JAROSŁAW SCHABOWSKI wrzesień-październik | 5 (64) 2022

Infrastruktura drogowa przyszłości – bezpieczeństwo ruchu, inwestycji i środowiska

Rosnąca w Polsce sieć dróg ekspresowych i autostrad jest jak najbardziej pożądanym zjawiskiem, wpływającym na zmniejszanie dystansu do krajów zachodnich pod względem jakości i komfortu komunikacji. Remontowane i modernizowane są także drogi krajowe i samorządowe. Powstaje coraz więcej obwodnic i obiektów inżynierskich wpływających na poprawę płynności ruchu, którego natężenie nieustannie rośnie.

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Oświetlenie drogowe jako element BRD

Na poziom BRD wpływa wiele czynników, nie można jednak zapewnić bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom bez przeprowadzenia rzetelnej analizy warunków oświetlenia otoczenia drogi. Lampy uliczne muszą być tak zaprojektowane i obsługiwane, aby gwarantowały utrzymanie optymalnej widoczności w nocy oraz po zmroku. Wybór dobrych opraw oświetleniowych i ich właściwe usytuowanie to jednak nie wszystko; istotne jest również racjonalne gospodarowanie energią, które pozwala obniżyć rachunki za prąd.

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Barierki ochronne przy drogach i ulicach

Już na etapie projektowania, a następnie dalszego zarządzania siecią drogową, priorytetem powinno być bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W praktyce nie zawsze udaje się je uzyskać ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego, która wymusza projektowanie chodników bezpośrednio przy jezdni. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu – barierki ochronne segmentowe lub łańcuchowe.