okladka50.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (50) 2020

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

 

W bieżącym numerze m.in.:

  •  informujemy na temat konsekwencji jakie wywołuje epidemia COVID -19 w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej – piszemy jaki jest wpływ siły wyższej na odpowiedzialność wykonawcy robót oraz czy w czasie epidemii można stosować kary umowne
  •  dzielimy się korzyściami wynikającymi z zastosowania nawierzchni sztywnych i jak w otrzymaniu dróg pomaga właściwe zastosowanie asfaltów wysokomodyfikowanych z Lotos Asfalt
  •  prezentujemy przekrojowy przegląd najlepszych i niezawodnych maszyn i urządzeń do utrzymania zieleni na poboczach dróg (Husqvarna i Aries Power)
  •  piszemy o tym jak niwelować hałas drogowy wykorzystując nowoczesne rozwiązanie systemu dźwiękochłonnej bariery ochronnej „ERNA” (Secutec) i korzyści jaki daje ten system w porównaniu z ekranem akustycznym
  •  przedstawiamy skuteczne rozwiązania przy zbrojeniu nawierzchni asfaltowych umożliwiające zmniejszenie grubości warstw asfaltowych i znacząco wydłużające czas eksploatacji nawierzchni (Road Mesh®)
  •  zastanawiamy się jak zaawansowane technologie dla transportu (ITS – inteligentne systemy transportowe) mogą zmienić polskie miasta w ‘smart city’, jak wpływają na poprawę bezpieczeństwo na drogach, usprawniają transport oraz ochronę środowiska
  •  dzielimy się wskazówkami jak jeszcze skuteczniej wykorzystać procedurę konkursową na prace projektowe w branży drogowej
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

UTRZYMANIE ZIELENI NA POBOCZACH DRÓG Z UWZGLEDNIENIEM WYKASZANIA I KARCZOWANIA (HUSQVARNA I ARIES POWER)

Projektowanie zieleni przydrożnej należy do zadań projektantów zieleni i współpracujących z nimi specjalistów z dziedziny drogownictwa. Sadzenie zieleni to zadanie dla wyspecjalizowanych brygad zajmujących się zielenią, podobnie jak pielęgnacja w okresie adaptacji roślin. Dopiero utrzymanie istniejących zadrzewień należy do zadań służb drogowych.

PROJEKTOWANIE

JAROSŁAW ROKITA maj-czerwiec | 3 (50) 2020

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI SZTYWNYCH

Jednym z wyzwań współczesnego drogownictwa jest zapewnienie trwałości konstrukcji nawierzchni przy stale zwiększającym się obciążeniu ruchem. Budżety zarządców dróg obciążone są szerokim katalogiem wydatków, stąd walka o wydłużenie trwałości musi odbywać się jak najniższym kosztem. Należy mieć jednak na uwadze, że zaniechania po stronie inwestora w zakresie właściwego planowania infrastruktury drogowej czy też odpowiedniego jej utrzymania w dłuższej perspektywie prowadzą do zwiększenia kosztu życia produktu, jakim jest droga.

TECHNOLOGIE

MIRON TADYCH maj-czerwiec | 3 (50) 2020

INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE W SMART CITY

Świat pędzi do przodu jak nigdy dotąd, a głównym czynnikiem determinującym rozwój gospodarczy stała się technologia. Dzięki niej powstają coraz bardziej zaawansowane innowacje dla transportu, obecne również w niektórych polskich miastach. Światowych liderów wyróżnia jednak proinnowacyjna polityka państwa, lepsza infrastruktura i organizacja transportu, a także wyższa świadomość społeczna przejawiająca się m.in. w wyborze alternatywnych środków komunikacyjnych.

REMIGIUSZ DUSZYŃSKI maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

ZBROJENIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH SIATKAMI STALOWYMI ROAD MESH®

W artykule omówiono doświadczenia wynikające z wykorzystania siatki stalowej RoadMesh® do zbrojenia nawierzchni podatnych i sztywnych. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych oraz polowych dotyczących efektywności zbrojenia dla różnych materiałów. Przedstawiono wybrane przykłady zastosowania siatki RoadMesh® w remontach nawierzchni drogowych.

AGNIESZKA KĘDZIERSKA maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

PRZYBĘDZIE TRWAŁYCH DRÓG SAMORZĄDOWYCH Z ASFALTEM WYSOKOMODYFIKOWANYM Z LOTOS ASFALT

Asfalty nowej generacji typu HiMA (highly modified asphalt) dzięki ponadstandardowym właściwościom funkcjonalnym pozwalają na optymalizację konstrukcji nawierzchni i znaczne oszczędności w nakładach na utrzymanie sieci dróg. Do niedawna asfalty te stosowane były przede wszyskim na drogach krajowych. Dzięki skierowanemu do samorządów programowi „15 inwestycji z okazji 15-lecia” ogłoszonemu przez LOTOS Asfalt, również na drogach samorządowych przybędzie odcinków referencyjnych z wykorzystaniem polimeroasfaltów – MODBIT HiMA.

KRZYSZTOF OLSZOWY maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

DŹWIĘKOCHŁONNA BARIERA OCHRONNA „ERNA” (SECUTEC)

W ostatnich latach drogi w Polsce przeżyły prawdziwą metamorfozę. Zbudowano wiele kilometrów dróg szybkiego ruchu i autostrad, a dodatkowo wyremontowano mnóstwo kilometrów dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych. Podwyższony komfort jazdy odczuł z pewnością każdy podróżujący, do czego dodatkowo przyczyniły się niewątpliwie nowsze, szybsze, bardziej wygodne samochody. To wszystko doprowadziło do sytuacji, że obecnie ruch pojazdów na drogach polskich jest nawet o 60% większy niż jeszcze sześć lat temu. Wydaje się, że nic tylko się cieszyć…

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020 Tekst otwarty

WPŁYW SIŁY WYŻSZEJ NA REALIZACJE ZAMÓWIEŃ Z BRANŻY DROGOWEJ I WZAJEMNE ROSZCZENIA

Epidemia COVID-19 wywołuje szereg konsekwencji w obszarze realizacji inwestycji w branży drogowej. Doświadczenia ukazują, że epidemia wpływa m.in. na: ograniczenie dostępności kadry pracowniczej (w szczególności wobec mocno limitowanej możliwości realizacji prac budowlanych w sposób zdalny), utrudnia dostęp do materiałów i sprzętu, wywołuje zaburzenia w łańcuchu dostaw, ale również spowalnia działania urzędów (w tym w zakresie wydawanych decyzji). Epidemia COVID-19, jak również wynikające z niej konsekwencje, aktualizują problematykę wpływu siły wyższej na realizację zamówień z branży drogowej, w tym na wzajemne roszczenia stron – inwestora względem wykonawcy i wykonawcy względem zamawiającego.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (50) 2020

SKUTECZNY KONKURS NA PRACE PROJEKTOWE W BRANŻY DROGOWEJ

Analiza danych sprawozdawczych dotyczących funkcjonowania systemu zamówień publicznych ukazuje, że procedura konkursowa jest wykorzystywana sporadycznie przez publicznych zamawiających. Niski poziom popularności ww. procedury nie koresponduje z jego użytecznością oraz efektywnością w drodze do realizacji zamierzeń budowlanych, w tym również realizowanych w branży drogowej.

WARTO WIEDZIEĆ