Okladka_20-2015.jpg
WYDANIE: maj - czerwiec | 3 (20) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

maj - czerwiec

Kwitnące kasztany zwiastują nieuchronnie nadejście matur, a co oznaczają dla drogowców? Na pewno czas dokonywania modernizacji i rozpoczynania nowych inwestycji oraz… przygotowań do zwiększonej liczby wakacyjnych wypadków na drogach. Niedawno pojawiła się jednak szansa na to, że kolizji i zderzeń czołowych będzie z czasem ubywać, a wszystko dzięki zmianom prawnym, które weszły w życie 25 marca br. Nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych ma ułatwić stosowanie przekrojów typu 2+1 tak, aby – wzorem szwedzkich sąsiadów – zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Badanie nowoczesnych, a zarazem oszczędnych dróg będzie na pewno łatwiejsze, lecz czy faktycznie zmniejszy liczbę wypadków? Odpowiedzi na te pytania poszukujemy w temacie przewodnim aktualnego wydania.

Powróćmy jednak do modernizacji i budowania nowych dróg, którym sprzyjają coraz wyższe temperatury i słoneczna pogoda. W najnowszym numerze magazynu prezentujemy szereg porad i praktycznych narzędzi, które ułatwią realizowanie inwestycji drogowych. Poszukamy więc odpowiedzi na pytania, dlaczego warto zadbać o właściwie sporządzoną gwarancję i rękojmię, jak załatać dziurę w budżecie zarządcy oraz ile kosztuje utrzymanie dróg lokalnych – oczywiście z uwzględnieniem aktualnych kosztorysów.

A na koniec przeniesiemy się w podróż wzdłuż cienistych alei, aby sprawdzić, jakie wartości niesie za sobą pielęgnowanie drzew przydrożnych. Sięgniemy też po garść inspiracji drogowych – nowego działu, którego pierwsza odsłona będzie dotyczyć burzliwej historii modernizacji ulicy Pszczelińskiej w Brwinowie zwieńczonej modelowym kompromisem. Na deser prześledzimy również imponujące inwestycje Powiatu Ostrzeszowskiego i poznamy kulisy ich realizacji. Zapowiada się ciekawie? Zatem miłej lektury!

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Ile kosztuje budowa i utrzymanie dróg lokalnych?

Utrzymanie i remonty dróg lokalnych wymagają nakładów fi nansowych, które często trudno oszacować. Wielu zarządców ma problem z ujęciem w budżecie funduszy na wszystkie niezbędne prace remontowe. W takich przypadkach kluczowy jest odpowiedni dobór warstw konstrukcyjnych jezdni oraz przeprowadzenie analizy kosztów jej budowy i utrzymania, która uwzględni najczęściej występujące uszkodzenia.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Nawierzchnie betonowe – sposób na oszczędzanie?

W przypadku dróg lokalnych jednoznaczne określenie prognozowanych natężeń ruchu, szczególnie w przypadku pojazdów ciężarowych, jest trudne. To z kolei stwarza problemy związane z odpowiednim wyborem nawierzchni. Wiele tradycyjnych dróg bitumicznych z czasem ulega poważnym uszkodzeniom, których powodem jest właśnie zwiększające się z roku na rok natężenie ruchu.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Jak załatać dziurę w budżecie zarządcy dróg?

Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie i ochrona – realizacja tych zadań to obligatoryjność zarządców dróg publicznych. Skąd wziąć fundusze? Wystarczy sięgnąć po środki rzeczowe i pieniężne od osób fi zycznych oraz prawnych, krajowych i zagranicznych, a także jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. Warto też skorzystać z możliwości, jakie daje partnerstwo publiczno-prywatne.

MARCIN KRAWCZYK maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Gwarancja i rekojmia – sposoby na unikniecie dodatkowych kosztów

Jeśli po protokolarnym przekazaniu przedmiotu zamówienia wystąpią wady w wykonanych pracach drogowych, to jedyną formę finansowego zabezpieczenia dla zarządcy dróg stanowi gwarancja. Nie powinna być więc traktowana tylko jako dodatkowy zapis w umowie a raczej warto na nią spojrzeć przez pryzmat kosztów, którym może zapobiec. Tym bardziej, że koszty remontów i bieżącego utrzymania sieci drogowej zależą nie tylko od jakości wykonanych robót, ale też od tego, czy zarządcy w należyty sposób egzekwowali usuwanie wad powykonawczych, ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

WARTO WIEDZIEĆ

NINA KINITZ maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Czy 2+1 = mniej wypadków na drogach?

Jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych w Polsce jest wykonywanie ryzykownych manewrów wyprzedzania. Niemal połowę kolizji stanowią zderzenia pojazdów, z których co piąte jest zderzeniem czołowym. Te alarmujące statystyki skłoniły MIiR do wprowadzenia zmian prawnych, które mają upowszechnić stosowanie przekrojów typu 2+1. Czy rozporządzenie, które weszło w życie 25 marca br., istotnie zwiększy bezpieczeństwo na polskich drogach?

MARZENA SUCHOCKA maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Drogi nie mogą istnieć bez drzew

Masowe wycinanie drzew przydrożnych jest często uzasadniane koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa kierowców. W 2004 r. najechania na drzewo stanowiły 11% wszystkich zarejestrowanych wypadków drogowych w Polsce. W ich wyniku śmierć poniosły 932 osoby (16% wszystkich zabitych), rannych było 8004 (12% wszystkich rannych). Najczęstszymi przyczynami wypadków były jednak: niedostosowanie prędkości do warunków, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu lub nieprawidłowe wyprzedzanie. Dane Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dotyczące wypadków w latach 1999-2004 wykazały, że w jednej trzeciej przypadków kolizji z drzewem samochód prowadził nietrzeźwy kierowca.

NINA KINITZ maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Ostrzeszów – zasłużona Gwiazda Wielkopolski

Choć Powiat Ostrzeszowski jest niewielki – obejmuje tylko 7 gmin, to jego władze podchodzą do kwestii rozbudowy i modernizacji dróg z dużym rozmachem. Świadczy o tym zrealizowanie 3 inwestycji, w ramach których wybudowano ok. 33 km dróg w ciągu zaledwie trzech lat. Na każdą z nich pozyskano dofi nansowanie unijne, niekiedy sięgające nawet 80%. Jaka jest tajemnica sukcesu Powiatu Ostrzeszowskiego? Odpowiedź na to i inne pytania prezentuje Anna Gieczewska, Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrzeszowie.

DROGOWE INSPIRACJE

NINA KINITZ maj-czerwiec | 3 (20) 2015

Wilk syty i owca cała, czyli jak osiagnac kompromis społeczny w sprawie modernizacji drogi. Przykład Brwinowa

Niewiele brakowało, by efektem remontu ulicy Pszczelińskiej – odcinka drogi wojewódzkiej nr 720, który łączy Brwinów z Otrębusami – było wycięcie zabytkowej alei drzew i szeroko zakrojony konfl ikt władz ze społecznością lokalną. Stało się jednak inaczej – udało się wypracować kompromis, uratować „zieloną bramę Brwinowa” oraz stworzyć projekt nowoczesnej i bezpiecznej drogi.