Artykuł promocyjny

KOSTKA LEPSZA NIŻ ASFALT – EKOLOGICZNE NAWIERZCHNIE KORZYSTNE DLA MIAST.

Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przyczyną strat gospodarczych, a także pogorszenie jakości wody oraz kompresję zasobów wodnych.

Zarządcy dróg, inwestorzy, projektanci i deweloperzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Zdają sobie sprawę, że mogą wpłynąć na powstrzymanie procesu zmian klimatu i śmiało korzystają z innowacyjnych rozwiązań proponowanych, np. przez producenta kostki i płyt brukowych GLADIO.

Prze ostatnie 10 lat obserwujemy pogłębiający się kryzys klimatyczny, w tym: długotrwałe opady deszczu, wezbrania rzek, powodzie będące przyczyną strat gospodarczych, a także pogorszenie jakości wody oraz kompresję zasobów wodnych.

Zarządcy dróg, inwestorzy, projektanci i deweloperzy są świadomi, że stan środowiska ma priorytetowe znaczenie dla jakości życia przyszłych pokoleń. Zdają sobie sprawę, że mogą wpłynąć na powstrzymanie procesu zmian klimatu i śmiało korzystają z innowacyjnych rozwiązań proponowanych, np. przez producenta kostki i płyt brukowych GLADIO.

Na rynku dostępne są racjonalizatorskie produkty ekologiczne marki GLADIO, tj. kostki z wypustkami dystansującymi PROEKO, bądź wodoprzepuszczalne kostki i płyty brukowe produkowane z użyciem technologii WATERFLOWTM. - Stosowanie betonowych prefabrykowanych elementów wykładzinowych, ciągów ruchu pieszego, podjazdów i ogrodów przepuszczających wodę opadową nie jest niczym nowym, jako że PŁYTY AŻUROWE, czy PŁYTY JOMB są dostępne na rynku od wielu lat. Natomiast technologia WATERFLOWTM jest innowacją w tej dziedzinie, ponieważ powierzchnia kostek i płyt WATERFLOWTM jest jednolita, ale wodoprzepuszczalna, prosta w układaniu i po dostarczeniu na plac budowy gotowa do wbudowania. Popularność tego typu rozwiązania wzrośnie, ponieważ wymogi prawne wymuszają na projektantach zwiększenie retencji powierzchniowej wody, a chodniki i podjazdy z litej kostki brukowej ograniczają ją – wyjaśnia technik laboratoryjny marki GLADIO.

Dla miast, które nie radzą sobie ze zmianami klimatu, z racji przestarzałych systemów odprowadzania ścieków – ekologiczne kostki i płyty przepuszczające wodę powinny stać się priorytetem. Innowacyjne, przepuszczające wodę nawierzchnie betonowe pozwalają na odprowadzanie nadmiaru wody do gruntu, utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych i zachowanie równowagi hydrologicznej w środowisku. Na nawierzchniach wodoprzepuszczalnych nie tworzą się kałuże, a wręcz przeciwnie deszczówka wsiąka do gruntu, gdzie najpierw wykorzystywana przez rośliny, później oddawana jest do atmosfery w postaci pary wodnej w celu nawilżenia powietrza. Nawierzchnia taka nie wymaga instalacji infrastruktury technicznej, zatem wiąże się z niższymi kosztami odprowadzania deszczówki.

Beton korzystniejszy niż asfalt

Marka GLADIO nieustannie pracuje nad technologią produkcji, w której używa coraz więcej zamienników cementu portlandzkiego CEM I, pomniejszając jego udział o około 30%-40% na przestrzeni 10 lat. Tym samym ślad węglowy produktów betonowych maleje. - Z kolei podczas wysokich upałów asfalt staje się plastyczny oraz może wydzielać zapachy bitumenu, a powierzchnie betonowe pomimo nagrzewania się i retencji ciepła zachowują swoje parametry. Natomiast nawierzchnia drenażowa z kostki GLADIO WATERFLOWTM zatrzymuje wodę opadową w gruncie lub terenie zielonym i podczas upałów oddaje ją zmniejszając temperaturę otoczenia – tłumaczy technik laboratoryjny marki GLADIO.

    

Tego samego zdania jest technolog marki GLADIO: - Spoiwo wykorzystywane podczas produkcji asfaltu, tak zwany cement asfaltowy w reakcji ze światłem słonecznym i deszczem może przekształcać niektóre związki w nim obecne w potencjalnie niebezpieczne węglowodory, zagrażające środowisku i ludziom. Beton natomiast charakteryzuje się karbonatyzacją, czyli wiązaniem COprzez nawierzchnię betonową. Proces ten odgrywa pozytywną rolę, gdyż wiąże pewną ilość dwutlenku węgla z powietrza, zmniejszając „ślad węglowy” betonu. Stowarzyszenie Nawierzchni Betonowych oszacowało z kolei, że w skali całej Europy możemy zaoszczędzić 2,5 mln ton CO2 rocznie, wymieniając nawierzchnie na betonowe.

Eko osiedla

Każde osiedle może być przyjazne środowisku już na etapie realizacji. Projektanci i deweloperzy planując budowę ekologicznych osiedli mają na uwadze zrównoważony system drenażu, a więc zwiększanie ilości powierzchni biologicznie czynnej, ułatwiającej infiltrację i retencję deszczówki z nawierzchni przepuszczających wodę. Dlaczego? Gdyż rozwiązanie takie jest przyjazne dla środowiska i przynosi mierzalne korzyści. Nawierzchnie wodoprzepuszczalne, w tym: kostki PROEKO czy kostki/płyty wyprodukowane w technologii WATERFLOWTM to w głównej mierze patent dla przestrzeni publicznych do budowy miejsc parkingowych, dróg dojazdowych, ścieżek rowerowych, stref rekreacyjnych, alejek parkowych, opasek wokół drzew, ale także przydomowych aranżacji i ogrodów.

Obecnie modne są koncepcje związane z bardziej ekologicznym życiem w miastach. Inwestycja w architekturę miast stanowi nie lada wyzwanie zarówno dla architektów, jak i władz miejskich. Zurbanizowane tereny wiążą się z zanieczyszczeniem powietrza, generują problemy z wodą i podwyższoną temperaturą. Miasta wymagają proekologicznych zmian związanych z zabudową nawierzchni.

Wiele polskich osiedli spełnia normy ekologiczne, a rozwiązania GLADIO zostały wykorzystane, m.in.: w Łodzi (Osiedle Sikawa, ulice: Zakładowa, Falista, Legionów, Sarnia, Traktorowa, Finansowa, Pszenna) i Tomaszowie Maz. (Osiedle Patio, ulice: Chopina, Krzyżowa, Długa). Po produktach GLADIO można spacerować również w miejscach publicznych, w tym: w Tomaszowie Mazowieckim (Park Bulwary - najlepiej zagospodarowanej przestrzeni publicznej w województwie łódzkim, Przystań PCK, Arena Lodowa), w Konstantynowie Łódzkim (Plac Centralny, Skwer Hubala, Targowisko Miejskie), w Sławnie (Geopark, Centrum), w Łodzi (Stadion Orła, Stadion Widzew, Stadion ŁKS, ulice: Lipowa, Mierzejowa, Minerska, Skarbowa i wiele innych).

Czy to się opłaca?

Tereny mieszkalne stają się bardziej atrakcyjne dla chcących pozostać w miastach, nawet jeżeli miałoby to się wiązać z wyższą ceną. Niemniej jednak koszt budowy drogi betonowej jest obecnie porównywalny z budową drogi o konstrukcji nieodpornej na wsiąkanie wody do gruntu, zatem w tej sytuacji kwestie finansowe tracą na znaczeniu. Koszt wykonania ekologicznej nawierzchni zależy od kilku czynników. Istotne są: rodzaj, grubość podbudowy, a także użyte do niej kruszywo. Orientacyjnie za kompleksowe ułożenie m2 przepuszczającej nawierzchni (kostka ekologiczna, transport, korytowanie, podbudowa, robocizna) zapłacimy 120-150 zł. Niemniej jednak w pełni przepuszczalna dla wody nawierzchnia przez długi czas zachowa walory użytkowe, jak i atrakcyjny wygląd. Nie wymaga bowiem zabiegów konserwacyjnych, a jej powierzchnię wystarczy omieść i oczyścić myjką ciśnieniową. Należy mieć też na uwadze, że beton jest bardziej opłacalny, jeżeli weźmie się pod uwagę późniejsze życie drogi. Ponadto nawierzchnie betonowe EKO poza tym, że przepuszczają wodę opadową, umożliwiają ogromne możliwości aranżacji przestrzeni. Połączenie ekologicznych, betonowych produktów z zielenią korzystnie działa na nasze samopoczucie, a równocześnie przyczynia się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne. PŁYTY AŻUROWE, KOSTKI PROEKO, KOSTKI i PŁYTY WATERFLOWTM ułożone w odstępach, umożliwiają wegetację roślinności, tworząc powierzchnie biologicznie czynne. To bardzo ważny aspekt pozwalający na zachowanie w projekcie zgodności z wymogami miejscowego planu zagospodarowania terenu odnoszącego się do minimalnej powierzchni biologicznie czynnej na posesji. Nawierzchnie betonowe EKO oprócz swoich zalet związanych ze zrównoważonym rozwojem, cechują się przyjemnym i naturalnym dla oka wyglądem.

Parkingi, ciągi piesze, alejki w ogrodzie, ścieżki rowerowe, podjazdy, dojście do wiaty śmietnikowej, drogi dojazdowe wykonane z ekologicznych produktów betonowych GLADIO wiążą się z niższymi kosztami utrzymania i eksploatacji, długo nie wymagają remontów, mają wysoką nośność, zwiększają bezpieczeństwo, gdyż nawierzchnia jest jaśniejsza od asfaltowej, przez co łatwiejsza do kontrolowania toru jazdy podczas trudnych warunków pogodowych bądź nocą.

Więcej informacji na temat wodoprzepuszczalnych kostek i płyt w technologii WATERFLOWTM można znaleźć na stronie internetowej producenta lub pod numerem infolinii + 48 501 105 504.

 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

Beton wałowany

Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „nie wybacza” i nie może być tutaj mowy o błędach w realizacji czy też nieprawidłowym doborze składników. W przypadku betonu wałowanego dobór surowców jest kluczowy i stanowi połowę sukcesu dla równej i jednorodnej warstwy nawierzchni. A zatem – jak zadbać o właściwą jakość i prawidłowe zasady wbudowywania betony wałowanego?