cover.jpg
WYDANIE: lipiec - sierpień | 4 (69) 2023

DROGI GMINNE I POWIATOWE

lipiec - sierpień

W tym wydaniu polecamy m.in.:

 1. Bełchatów rozbudowuje sieć dróg betonowych

 2. Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 1: ugięciomierz dynamiczny FWD

 3. Nowoczesne frezarki drogowe – klucz do perfekcyjnej jakości nawierzchni drogowych

 4. Zarządzanie drogami za pomocą spółki komunalnej

 5. Wpływ efektywności projektowania systemów oświetleniowych na końcowy zysk z inwestycji

 6. Słupy oświetleniowe vs drogowe bariery ochronne – konflikt czy współpraca? 

 7. Miast i gmin nie stać na czekanie

 8. Wyniki konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2022 roku”

 9. Korzyści i oszczędności wynikające z zastosowania samodzielnych rozwiązań oświetleniowych LED

 10. Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

 11. Wyłączenie drogi z użytkowania

 12. Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej a naruszenie prawa

 13. Lista postępowania bhp przy prawidłowym uruchamianiu polewarko - zmywarki

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Nowoczesne frezarki drogowe: Klucz do perfekcyjnej jakości nawierzchni drogowych

Frezarki drogowe stanowią niezastąpione narzędzie w branży drogownictwa, umożliwiając precyzyjne kształtowanie nawierzchni. Dzięki nim można skutecznie usuwać stary i zniszczony materiał drogowy, przywracając nawierzchni jej pierwotną geometrię. Równocześnie frezarki zapewniają doskonałą jakość wykończenia, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Zarządzanie drogami za pomocą spółki komunalnej

W obrocie gospodarczym występuje znaczna ilość spółek z kapitałem samorządowym, nazywanych powszechnie spółkami komunalnymi. Funkcjonują one w różnych sferach gospodarki komunalnej, chociażby zajmując się utrzymaniem zieleni miejskiej, zagospodarowaniem odpadów czy remontami. W świetle dorobku orzeczniczego pojawia się wątpliwość, w jakim zakresie spółki te mogą być wykorzystane w przestrzeni zarządzania drogami publicznymi.

WOJCIECH WIRSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Wpływ efektywności projektowania systemów oświetleniowych na końcowy zysk z inwestycji

Miasta i gminy coraz częściej decydują się na kompleksowe wymiany opraw oświetleniowych, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost tego typu inwestycji na terenie całej Polski. Głównym ich celem jest obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia drogowego lub ulicznego, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem? Jak dobrać odpowiedni sprzęt oświetleniowy? Co z doświetleniem przejść dla pieszych? Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia, które mogą pomóc optymalnie zaplanować inwestycję oświetleniową.

JAROSŁAW SCHABOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Słupy oświetleniowe vs drogowe bariery ochronne – konflikt czy współpraca?

Składnikami infrastruktury drogowej są urządzenia drogowe oraz ich konstrukcje.
Do najliczniej występujących urządzeń tego typu należy zaliczyć słupy oświetleniowe oraz drogowe bariery ochronne. Artykuł dotyczy m.in. jakie są zasady jednoczesnego stosowania słupów oświetleniowych niespełniających lub spełniających kryteria bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12767 i barier ochronnych.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Wyniki konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2022 roku”

Nagrody zostały przyznane w ramach 30. Miedzynarodowych targów „światło” 2023, organizowanych w warszawie w dniach 15-17 marca 2023 r. Nagrodę główną przyznano zarządowi dróg miejskich warszawa oraz firmie lug light factory sp. z o. o. – producentowi i dostawcy opraw sava montowanych na latarniach oraz opraw urbano i urbino na wysokich masztach – za modernizację oświetlenia ulicznego ponad 300 ulic na terenie miasta stołecznego Warszawa.

PAWEŁ BRACHA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Korzyści i oszczędności wynikające z zastosowania samodzielnych rozwiązań oświetleniowych led

Oświetlenie autonomiczne jest coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne latarnie oświetleniowe z powodzeniem zastępują konwencjonalne źródła światła, m.in.: lampy sodowe, rtęciowe i metahalogenowe zasilane z sieci na napięcie 230 V, które każdego wieczoru i każdej nocy oświetlają infrastrukturę miejską na terenie całego naszego kraju. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z miejskim oświetleniem. Są autonomiczne i niezależne.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Klucz do redukcji kosztów oświetlenia drogowego? Modernizacja!

Oświetlenie drogowe odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na autostradach i drogach gminnych. Wysokie koszty jego eksploatacji są jednak do uniknięcia. Dzięki nowoczesnej technologii LED stosowanej w naszych oprawach a przez ciągłe, rosnące koszty energii osiągnięcie oszczędności finansowych jest niemalże natychmiastowe. Przyjrzyjmy się bliżej tym korzyściom na przykładzie Warszawy.

PROJEKTOWANIE

PIOTR PIESTRZYŃSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Bełchatów rozbudowuje sieć dróg betonowych

Gmina Bełchatów kontynuuje swoje inwestycje w rozbudowę sieci drogowej, tym razem stawiając na betonowe rozwiązania. W grudniu 2022 roku zakończono budowę nowej betonowej drogi gminnej o długości ponad 500 metrów. Projekt ten został zrealizowany przez Przedsiębiorstwo Komunikacji, Transportu i Usług Komunalnych Gminy Bełchatów, którego prezes, Mateusz Rogut, zapowiada ambitne plany na rok 2023. Do końca roku gmina planuje wybudować aż 10 nowych odcinków dróg betonowych.

TECHNOLOGIE

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Narzędzia diagnostyki stanu nawierzchni część 1: ugięciomierz dynamiczny FWD

Rozwój społeczno-ekonomiczny każdego państwa mierzony jest wieloma kryteriami. Jednym z nich jest dostęp do infrastruktury transportowej, jej rodzaj i stan oraz potencjał do dalszego rozwoju. W pierwszym 15-leciu XXI wieku odnotowano w Polsce dynamiczny wzrost kilometrażu dróg krajowych, w tym autostrad i dróg ekspresowych, który dał sygnał, iż jesteśmy krajem rozwijającym się i dążącym do podwyższenia jakości życia. W następnych latach XXI wieku inwestycje objęły również drogi gminne, powiatowe i wojewódzkie, a także obwodnice miast na ciągu głównych szlaków transportowych. Większy kilometraż dróg publicznych to duży komfort dla użytkowników, ale też wyzwanie dla zarządców, którzy musieli bardziej pochylić się nad terminem „diagnostyka stanu nawierzchni”. Co to takiego?

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Pojazd nienormatywny to pojazd lub zespół pojazdów, którego naciski osi wraz z ładunkiem lub bez ładunku, wymiary lub rzeczywista masa całkowita wraz z ładunkiem lub bez niego są większe od dopuszczalnych przewidzianych w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym. Ruch pojazdów nienormatywnych po drogach publicznych jest dozwolony pod warunkiem uzyskania stosownego zezwolenia i przestrzegania warunków przejazdu, określonych w tym zezwoleniu i w przepisach ustawy Prawo o ruchu drogowym.

KONRAD RÓŻOWICZ lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Wyłączenie drogi z użytkowania

Pomimo że w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (u.d.p.) wprost wskazano na możliwość wyłączenia drogi z użytkowania, to nie zdefiniowano ani istoty tego procesu, ani nie skonkretyzowano sytuacji, w których można podjąć taką decyzję. Powyższe generuje wątpliwości praktyczne, które niejednokrotnie znajdują swój finał na salach rozpraw sądów administracyjnych.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej a naruszenie prawa

Pozbawienie drogi dotychczasowej kategorii, z wyjątkiem przypadku wyłączenia drogi z użytkowania, jest możliwe jedynie w sytuacji jednoczesnego zaliczenia tej drogi do nowej kategorii. Pozbawienie danej drogi kategorii drogi gminnej z uwagi na zamiar nadania jej kategorii drogi gminnej przez inną gminę należy uznać za istotne naruszenie prawa.