Utrzymanie dróg

Nowoczesne frezarki drogowe: Klucz do perfekcyjnej jakości nawierzchni drogowych

Frezarki drogowe stanowią niezastąpione narzędzie w branży drogownictwa, umożliwiając precyzyjne kształtowanie nawierzchni. Dzięki nim można skutecznie usuwać stary i zniszczony materiał drogowy, przywracając nawierzchni jej pierwotną geometrię. Równocześnie frezarki zapewniają doskonałą jakość wykończenia, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi.

Frezarki drogowe (fot. 1) są maszynami, które służą do skrawania górnej warstwy nawierzchni drogowej na określoną głębokość w celu jej wyprofilowania. Jest to proces skrawania na zimno, a nawierzchnia po profilowaniu jest równa i ma szorstką teksturę. Może być natychmiast oddana do ruchu lub w razie potrzeby przykryta nową, cienką warstwą bitumiczną. Elementem roboczym frezarek jest bęben skrawający (fot. 2), a sfrezowany z nawierzchni materiał jest odbierany przez przenośniki i podawany na samochody lub na odkład obok drogi. Może być także układany bezpośrednio za frezarką. 

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW SCHABOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Słupy oświetleniowe vs drogowe bariery ochronne – konflikt czy współpraca?

Składnikami infrastruktury drogowej są urządzenia drogowe oraz ich konstrukcje.
Do najliczniej występujących urządzeń tego typu należy zaliczyć słupy oświetleniowe oraz drogowe bariery ochronne. Artykuł dotyczy m.in. jakie są zasady jednoczesnego stosowania słupów oświetleniowych niespełniających lub spełniających kryteria bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12767 i barier ochronnych.