Technologie

Szybka naprawa nawierzchni ulic

Jednym z obszarów aktywności Instytutu Badawczego Dróg i Mostów jest wdrażanie nowych technologii w budownictwie drogowym, poprawiających szybkość oraz skuteczność napraw dróg miejskich. Przykładem takich działań są prowadzone od kilkunastu lat remonty ulic Warszawy, wykonywane w technologii nazywanej frezowaniem i wzmocnieniem lub naprawami weekendowymi. Wysoka jakość zrealizowanych tą metodą napraw zachęca do zaadaptowania tej technologii również w innych miastach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Badawczy Dróg i Mostów od wielu lat współpracuje z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie. Na początku lat 90. przekonano ZDM o konieczności przeprowadzenia głębokiej modernizacji niektórych ulic. Dokonano wówczas wymiany całej konstrukcji nawierzchni: warstwy podbudowy wraz z trzema warstwami asfaltowymi. Ze względu na brak środków finansowych zakres tak realizowanych prac był ograniczony.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Co stoi za rosnącą popularnością betonu na drogach samorządowych?

Drogi samorządowe w Polsce borykają się z licznymi wyzwaniami, w tym przeciążeniem transportem towarowym, a także ruchem maszyn rolniczych. Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54%) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków.