Utrzymanie dróg

Sposoby zabezpieczenia antykorozyjnego maszyn drogowych nawierzchni betonowych

Problematyka metod antykorozyjnych jest ważna z kilku powodów. Podstawowym są względy ekonomiczne. Źle czy też niedostatecznie zabezpieczone elementy maszyn powodują ich niewłaściwą pracę, a w konsekwencji prowadzą do uszkodzenia. W efekcie wydajność maszyn ulega obniżeniu, a w najgorszym przypadku maszyna może być niezdolna do wykonywania swoich zadań.

Konsekwencją nieodpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego sprzętu są ponoszone koszty wynikające z przedwczesnego zakończenia eksploatacji, wydatki będące powodem remontów, wymian części mechanizmów, czy też działań renowacyjnych elementów maszyn naruszonych korozją.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (63) 2022

Co stoi za rosnącą popularnością betonu na drogach samorządowych?

Drogi samorządowe w Polsce borykają się z licznymi wyzwaniami, w tym przeciążeniem transportem towarowym, a także ruchem maszyn rolniczych. Badanie urzędników odpowiedzialnych za utrzymanie dróg w polskich samorządach pokazało, że przeszło połowa z nich (54%) widzi potrzebę remontu przynajmniej jednej czwartej z posiadanych odcinków.