Okładka numeru 23
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (23) 2015

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

Tuż po wejściu w życie zapisów tzw. ustawy antysmogowej w stolicy przyspieszyły prace nad stworzeniem skutecznych narzędzi do zapewnienia mieszkańcom czystego powietrza. Warszawskie pomysły na walkę ze smogiem zakładają m.in., że w przypadku wykrycia zbyt wysokiej emisji zanieczyszczeń na ulicę wyjadą polewaczki, rozpoczną się zmasowane kontrole ciężarówek, a kierowcy będą mogli przesiąść się do darmowych środków komunikacji.Wreszcie! Warszawa jest jednym z pierwszych miast, które opracowują plan zdecydowanych działań mających na celu poprawę jakości powietrza, Miejmy nadzieję, że jej śladem pójdą kolejne, w których problem smogu wcale nie jest mniejszy.

Dlaczego walka z zanieczyszczonym powietrzem jest konieczna? Wyjaśniamy to w artykule rozpoczynającym listopadowo-grudniowe wydanie naszego magazynu. Bazując na przykładzie Krakowa opisujemy zagrożenia wynikające z emisji smogu, lecz także wskazujemy praktyczne rozwiązania na rzecz ochrony powietrza, możliwe do zrealizowania przez każdego zarządcę dróg.

Oprócz przepisów poświęconym redukcji niskiej emisji „ustawa antysmogowa” zawiera również zapisy dotycząca hałasu, nie mogło zatem zabraknąć tego tematu i na naszych łamach. W najnowszym wydaniu obszernie opisujemy najskuteczniejsze sposoby zmniejszania liczby decybeli na polskich drogach – zarówno poprzez stosowanie cichych nawierzchni bitumicznych oraz ekranów akustycznych, jak i innych, mniej znanych rozwiązań.

Ostatnie tygodnie jesieni to nie tylko czas przygotowania dróg do zimy, lecz również okres, w którym doszło do wielu dynamicznych zmian prawnych. Dotyczą one m.in. znaków i sygnałów drogowych oraz realizowania inwestycji drogowych na nowych zasadach po 27 października br. Zachęcam do lektury Prawnych Zeszytów Drogowych, w których znajdą Państwo wyczerpujące informacje na temat aktualnych przepisów.

A na deser polecam rozmowę z Piotrem Hamarnikiem z ZIKIT-u w Krakowie, który opowie o możliwościach zastosowania dronów w drogownictwie. Jak drony pomagają krakowskim urzędnikom w codziennej pracy, ile kosztuje ich zakup i utrzymanie oraz kiedy ich praca będzie najbardziej skuteczna – tego wszystkiego dowiedzą się Państwo z najnowszego, jeszcze pachnącego drukiem wydania „Dróg Gminnych i Powiatowych”.

Zamów prenumeratę

PROJEKTOWANIE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Jak efektywnie walczyć z hałasem komunikacyjnym?

Dużym problemem cywilizacyjnym, który dotyka zarówno zarządców dróg, jak i mieszkańców, jest hałas komunikacyjny. Wiadomo, że ma on negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz zwierząt, lecz trudno polemizować z koniecznością rozbudowy sieci drogowych. Gdzie szukać złotego środka? W skutecznych sposobach redukowania hałasu komunikacyjnego.

TECHNOLOGIE

TOMASZ SOCHACKI listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Ciche nawierzchnie bitumiczne – oręż w walce z hałasem. Którą mieszankę wybrać?

„Wpływ hałasu na człowieka jest często bagatelizowany, dlatego że skutki oddziaływania hałasu nie są dostrzegalne natychmiast. Fakty jednak świadczą o poważnym zagrożeniu. Badania prowadzone w Polsce potwierdzają, że hałas o ponadnormatywnym poziomie obejmuje 21% powierzchni kraju, oddziałując na jedną trzecią ludności”.

WYDARZENIA

Wydarzenia listopad-grudzień | 6 (23) 2015

GISforum 2015 – trzeci wymiar rzeczywistości

Tegoroczną edycję konferencji zdominowały zagadnienia związane z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych 3D. Niemal wszyscy prelegenci reprezentujący twórców standardów prawnych i technicznych, użytkowników i dostawców rozwiązań GIS dyskutowali o rzeczywistym wykorzystaniu technologii 3D oraz jej perspektywach. Główny Geodeta Kraju objął konferencję honorowym patronatem. Pomysłodawcą i organizatorem przedsięwzięcia jest firma SHH.

listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Technologie w służbie bezpieczeństwu

Nowe rozwiązania technologiczne i organizacyjne w zakresie nadzoru oraz kontroli ruchu drogowego będą głównym tematem seminarium, które odbędzie się 3 grudnia 2015 r. w Warszawie. Omówione zostaną także możliwości rozwoju krajowej infrastruktury kontrolno-pomiarowej. Organizatorem spotkania jest Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe ITS Polska.

listopad-grudzień | 6 (23) 2015

ITS w podwawelskim grodzie

Wymiana doświadczeń związanych z wdrażaniem i projektowaniem ITS-ów oraz przedstawienie zewnętrznych źródeł finansowania projektów to główne cele konferencji, która odbędzie się 3 i 4 grudnia br. w stolicy Małopolski. Do udziału w wydarzeniu zapraszają: Miasto Kraków, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Politechnika Krakowska.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Inwestycje drogowe na nowych zasadach. Jak zmieniło się prawo po 27 października br.?

Ostatnie miesiące przyniosły liczne zmiany w zakresie warunków prowadzenia inwestycji drogowych. Najświeższe modyfikacje prawa pojawiły się po 27 października 2015 r. wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Dokument ma charakter specustawy, jego celem jest więc przyspieszenie procesów oraz zwiększenie efektywności prowadzenia inwestycji.

MARCIN KRAWCZYK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Znaki i sygnały drogowe – nowe przepisy już obowiązują

Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych z dnia 3 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych weszło w życie 8 października br. Zmiany mają charakter porządkujący i stanowią wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 7 ust. 2 ustawy prawo o ruchu drogowym.

EWELINA MROZIŃSKA-ZĄBEK listopad-grudzień | 6 (23) 2015

PPP kontra zadłużenie, czyli zielone światło dla inwestycji infrastrukturalnych

Inwestycje drogowe w modelu partnerstwa publiczno- -prywatnego mogą być optymalnym rozwiązaniem dla gmin lub powiatów planujących budowę lub rozbudowę infrastruktury. Dotyczy to przede wszystkim tych jednostek samorządu, które przez wysokie zadłużenie są zmuszone szczególnie dbać o dostosowanie się do limitów narzuconych przez art. 243 ustawy o finansach publicznych. Jak przeprowadzać inwestycje z budżetem poniżej kreski?

WARTO WIEDZIEĆ

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Smog w natarciu

Po drogach gminnych i powiatowych jeździ coraz więcej samochodów, na co wskazują pomiary przeprowadzane przez niektóre gminy. Niestety, niektórzy zarządcy lekceważą ten fakt i w imię oszczędności nie podejmują żadnych działań. Wystarczy jednak baczna obserwacja polskich dróg, aby stwierdzić, że ruch samochodowy jest coraz większy.

DROGOWE INSPIRACJE

JACEK KOSIERB listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Jak zmieniała się infrastruktura drogowa Powiatu Świdnickiego w 2015 r.

Remonty dróg oraz budowa chodników i ścieżek rowerowych niosą za sobą udogodnienia, na które czekają wszyscy mieszkańcy, którym zależy na zwiększeniu wygody i bezpieczeństwa. Kończący się rok 2015 obfitował w wiele inwestycji, które polepszyły życie mieszkańców Powiatu Świdnickiego. Przedstawiamy miejsca, w których pojawiły się udogodnienia.

WYWIAD Z...

NINA KINITZ listopad-grudzień | 6 (23) 2015

Drony w drogownictwie – przykład Krakowa

Polskie samorządy coraz chętniej sięgają po najnowsze zdobycze techniki, by skuteczniej realizować przypisane im zadania. Przykładem tego jest Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, który kilka miesięcy temu zaopatrzył się w drona. W jaki sposób bezzałogowy statek powietrzny może usprawnić pracę zarządcy dróg? Do jakich celów można go wykorzystywać? I jakie niesie to za sobą koszty? Na te i inne pytania odpowiedział Piotr Hamarnik z ZIKIT-u w Krakowie.