Utrzymanie dróg

Utrzymanie dróg

WOJCIECH WIRSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Wpływ efektywności projektowania systemów oświetleniowych na końcowy zysk z inwestycji

Miasta i gminy coraz częściej decydują się na kompleksowe wymiany opraw oświetleniowych, budowę lub przebudowę oświetlenia ulicznego. W ostatnich latach nastąpił znaczny wzrost tego typu inwestycji na terenie całej Polski. Głównym ich celem jest obniżenie kosztów energii elektrycznej zużywanej na potrzeby oświetlenia drogowego lub ulicznego, co przekłada się na redukcję emisji CO2. Na co należy zwrócić uwagę przy doborze odpowiedniego systemu sterowania i zarządzania oświetleniem? Jak dobrać odpowiedni sprzęt oświetleniowy? Co z doświetleniem przejść dla pieszych? Niniejszy artykuł porusza wybrane zagadnienia, które mogą pomóc optymalnie zaplanować inwestycję oświetleniową.

JAROSŁAW SCHABOWSKI lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Słupy oświetleniowe vs drogowe bariery ochronne – konflikt czy współpraca?

Składnikami infrastruktury drogowej są urządzenia drogowe oraz ich konstrukcje.
Do najliczniej występujących urządzeń tego typu należy zaliczyć słupy oświetleniowe oraz drogowe bariery ochronne. Artykuł dotyczy m.in. jakie są zasady jednoczesnego stosowania słupów oświetleniowych niespełniających lub spełniających kryteria bezpieczeństwa zgodnie z normą PN-EN 12767 i barier ochronnych.

PAWEŁ BRACHA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Korzyści i oszczędności wynikające z zastosowania samodzielnych rozwiązań oświetleniowych led

Oświetlenie autonomiczne jest coraz bardziej powszechne w Polsce i na świecie. Nowoczesne latarnie oświetleniowe z powodzeniem zastępują konwencjonalne źródła światła, m.in.: lampy sodowe, rtęciowe i metahalogenowe zasilane z sieci na napięcie 230 V, które każdego wieczoru i każdej nocy oświetlają infrastrukturę miejską na terenie całego naszego kraju. Te nowoczesne rozwiązania charakteryzują się wysoką energooszczędnością, która w prosty sposób przekłada się na zmniejszenie kosztów związanych z miejskim oświetleniem. Są autonomiczne i niezależne.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Wyniki konkursu „Na najlepiej oświetloną gminę i miasto 2022 roku”

Nagrody zostały przyznane w ramach 30. Miedzynarodowych targów „światło” 2023, organizowanych w warszawie w dniach 15-17 marca 2023 r. Nagrodę główną przyznano zarządowi dróg miejskich warszawa oraz firmie lug light factory sp. z o. o. – producentowi i dostawcy opraw sava montowanych na latarniach oraz opraw urbano i urbino na wysokich masztach – za modernizację oświetlenia ulicznego ponad 300 ulic na terenie miasta stołecznego Warszawa.

REDAKCJA lipiec-sierpień | 4 (69) 2023

Klucz do redukcji kosztów oświetlenia drogowego? Modernizacja!

Oświetlenie drogowe odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa na autostradach i drogach gminnych. Wysokie koszty jego eksploatacji są jednak do uniknięcia. Dzięki nowoczesnej technologii LED stosowanej w naszych oprawach a przez ciągłe, rosnące koszty energii osiągnięcie oszczędności finansowych jest niemalże natychmiastowe. Przyjrzyjmy się bliżej tym korzyściom na przykładzie Warszawy.

KONRAD RÓŻOWICZ maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Usunięcie odpadów ropopochodnych z drogi

Zapewnienie bezpieczeństwa dróg publicznych stanowi jeden z podstawowych obowiązków ciążących na ich zarządcach. Elementem tego obowiązku jest m.in. uprzątnięcie drogi. Czy w skład tego obowiązku wchodzi również usunięcie odpadów ropopochodnych i czy zarządca drogi musi samodzielnie lub przez wybranego wykonawcę realizować tego rodzaju akcje uprzątnięcia drogi? Odpowiedź na tak sformułowane pytanie stanowi przedmiot artykułu.

PRZEMYSŁAW ROKITOWSKI maj-czerwiec | 3 (68) 2023

Pomiary ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych – co warto wiedzieć

Wzrost potrzeb w zakresie infrastruktury komunikacyjnej, a w szczególności w obszarze dróg kołowych, prowadzi do licznych inwestycji w budowę nowych połączeń drogowych oraz przebudowę lub modernizację tych już istniejących. Właściwe dobranie parametrów technicznych projektowanych dróg, ulic czy elementów węzłowych wymaga wielokryterialnej analizy danych wejściowych, wśród których jednym ze składników są wyniki pomiarów ruchu drogowego. Dostarczają one informacji o istniejącym obciążeniu danej drogi czy połączenia dróg i są ważną informacją wsadową pozwalającą m.in. na ocenę potrzeb ruchowych czy realizację prognoz ruchu.