okładka_64.png
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (65) 2022

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

W wydaniu:

  • Recykling na zimno konstrukcji nawierzchni jako technologia proekologiczna
  • Samorządowe drogi betonowe
  • Bezpieczniej na drodze ze słupami kompozytowymi - Smart City
  • Problematyka eksploatacji lekkich koparek budowlanych
  • Technologie naprawcze maszyn budowlanych
  • Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?
  • Nowe reguły zarządzania bezpieczeństwem dróg
  • Sieci gazowe ulokowane pod drogą lub wzdłuż drogi
  • Zmiany w rządowym funduszu rozwoju dróg
  • Wymiar techniczny usytuowania sieci wodno-kanalizacyjnej pod drogą i przy drodze
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania?
 

PROJEKTOWANIE

TECHNOLOGIE

JAROSŁAW SCHABOWSKI listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Bezpieczniej na drodze ze słupami kompozytowymi - Smart City

W ostatnich latach materiały kompozytowe znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu branżach i dziedzinach życia. Produkty kompozytowe są dziś synonimem innowacji, gdyż pozwalają przesuwać dotychczasowe granice możliwości materiałowych. Między innymi ze względu na bardzo dobre właściwości mechaniczne oraz odporność na warunki atmosferyczne i niezwykle małą wagę, która pozwala je definiować jako ultralekkie, materiały kompozytowe doskonale
nadają się do budowy różnych konstrukcji zaliczanych do infrastruktury drogowej.
 

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Wymiar techniczny usytuowania sieci wodno-kanalizacyjnej pod drogą i przy drodze

Zdarza się, że zarządcy drogi mają spory problem z sieciami wodno-kanalizacyjnymi biegnącymi pod drogami czy wzdłuż dróg. Sieci drogowe i sieci wodno-kanalizacyjne stanowią istotną część infrastruktury. Zależności, jakie należy uwzględniać przy budowie czy remoncie dróg, jak również przy budowie czy remoncie sieci wodno-kanalizacyjnych, stanowią istotne zagadnienie dla zarządcy drogi.