Prawne Zeszyty Drogowe

Wymiar techniczny usytuowania sieci wodno-kanalizacyjnej pod drogą i przy drodze

Zdarza się, że zarządcy drogi mają spory problem z sieciami wodno-kanalizacyjnymi biegnącymi pod drogami czy wzdłuż dróg. Sieci drogowe i sieci wodno-kanalizacyjne stanowią istotną część infrastruktury. Zależności, jakie należy uwzględniać przy budowie czy remoncie dróg, jak również przy budowie czy remoncie sieci wodno-kanalizacyjnych, stanowią istotne zagadnienie dla zarządcy drogi.
 

Z arytkułu dowiesz się: 

  • jakie są zasady lokowania sieci wodno-kanalizacyjnej przy i pod drogą,
  • kto ponosi koszty budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego,
  • jakie obowiązki spoczywają na radzie gminy w związku ze świadczeniem usług wodno-kanalizacyjnych.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE