Utrzymanie dróg

Technologie naprawcze maszyn budowlanych

Podczas remontu maszyny budowlanej lub drogowej (rys. 1) często wymagana jest wymiana lub naprawa poszczególnych części. Wybrane elementy maszyn należy naprawiać tylko wówczas, jeżeli naprawa jest tańsza od kosztu nowej części i pod warunkiem, że jakość naprawionej części będzie równa jakości nowej części. 

Z artykułu dowiesz się:

  • na czym polegają planowo-zapobiegawcze naprawy maszyn i urządzeń,
  • jak powinien prawidłowo proces konserwacyjno-naprawczy,
  • jakie trudności mogą się pojawić w fazie remontowej.
     

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania?