Prawne Zeszyty Drogowe

Sieci gazowe ulokowane pod drogą lub wzdłuż drogi

Sieci gazowe często występują wzdłuż dróg lub je przecinają. Wzajemne położenie drogi powiatowej lub gminnej z siecią powinno być kompromisem nacechowanym bezpieczeństwem współistnienia infrastruktury drogowej i sieci przesyłowej.
 

Z arytkułu dowiesz się: 

  • jaką funkcję spełniają strefy kontrolowane,
  • jakie są zalecenia dla gazociągów rozmieszczanych względem dróg,
  • czy zgodnie z prawem budowlanym przyłącze gazowe należy uznać za budowlę

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE