Utrzymanie dróg

Problematyka eksploatacji lekkich koparek budowlanych

Koparki łyżkowe jednonaczyniowe (rys. 1) są jednymi z najbardziej rozpowszechnionych maszyn budowlanych. Znajdują zastosowanie w wielu różnych branżach i dziedzinach, a z ich wykorzystaniem można się spotkać niemal na każdym kroku. 

Z artykułu dowiesz się:

  • w jaki sposób prowadzić prawidłową eksploatację lekkich koparek,
  • jak zapewnić prawidłową konserwację maszyny,
  • w jaki sposób organizacja pracy wpływa na eksploatację koparek.
     

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI listopad-grudzień | 6 (65) 2022

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania?