okładka.jpg
WYDANIE: listopad - grudzień | 6 (53) 2020

DROGI GMINNE I POWIATOWE

listopad - grudzień

W bieżącym numerze m.in.:

  • przedstawiamy trendy i kierunki w projektowaniu i modernizacji maszyn, jakie wynikają z aktualnych potrzeb odbiorców użytkujących sprzęt zimowy
  • czy tym razem ciepła zima nie zmrozi kieszeni drogowców – przekonamy się już niebawem, niemniej należy pozostać w gotowości do akcji na ulicach - o tym, jak skutecznie działać, aby nie zostać zaskoczonym, polecamy przeczytać w tym numerze
  • radzimy w sprawie umowy leasingu maszyn budowlanych wskazując klauzule i korzyści, które warto zawrzeć w modelowej umowie
  • warto także przeczytać, co powinien zawierać wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, aby nie budził zastrzeżeń organu administracji
  • w wydaniu podsumowaliśmy wszystkie za i przeciw wykorzystania kostki brukowej oraz rzeczową analizę użytkową tzw. galanterii betonowej
  • poruszamy także niezmiennie aktualny temat naruszania przestrzeni pasa drogowego przez reklamy, szyldy i inne obiekty – zestaw praktycznych przykładów na podstawie wiążącego orzecznictwa sądowego
Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (53) 2020

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG W KONTEKŚCIE STOSOWANYCH STANDARDÓW I DOBORU SPRZĘTU

Akcją zimowego utrzymywania dróg potocznie nazywa się organizację i wykonawstwo zimowego utrzymywania ulic. Zimowe oczyszczanie ulic obejmuje: usuwanie śniegu z ulic i zwalczanie śliskości zimowej. Zadania te mają specjalny charakter i różnią od oczyszczania w okresie letnim nie tylko technologią, ale także stopniem trudności w ich realizacji. Zimowe utrzymywanie ulic charakteryzuje się wyższą pracochłonnością i odpowiedzialnością w stosunku do oczyszczania letniego.

MIRON TADYCH listopad-grudzień | 6 (53) 2020

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W DOBIE COVID-19

Stan epidemii w kraju stawia wiele nowych wyzwań przed zarządcami terenów publicznych, w tym dróg, parków czy placów zabaw. Jednym z nich jest skuteczne i sprawne prowadzenie dezynfekcji w otwartej przestrzeni miejskiej, co nie jest zadaniem łatwym ze względu na konieczność stosowania środków bezpiecznych dla mieszkańców. Bezpiecznych – to znaczy takich, które posiadają atest i potwierdzone działanie wirusobójcze.

PROJEKTOWANIE

JAROSŁAW ROKITA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Współcześnie rzadziej stosowane są już nawierzchnie z elementów kamiennych, skutecznie wyparł je beton cementowy, stosowany do produkcji prefabrykowanej kostki drogowej. Dynamiczny rozwój technologii betonu, jak i produkcji elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie elementów o bardzo wysokich właściwościach techniczno-użytkowych. Jednocześnie łatwość formowania elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie prawie dowolnych kształtów elementów prefabrykowanych.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI listopad-grudzień | 6 (53) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE

Projektant powinien uwzględnić przy wymiarowaniu nawierzchni aspekty obciążenia przez dobór odpowiedniego materiału, technologii czy dodatkowego wzmocnienia konstrukcji. Z artykułu dowiesz się jakie czynniki wpływają na trwałość eksploatacyjną drogi oraz na co szczególnie uważać przy projektowaniu optymalnej konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem Katalogów.

ARKADIUSZ CIUPA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

RODZAJE OBIEKTÓW W PRZESTRZENI PASA DROGOWEGO. REKLAMY I SZYLDY

Zgodnie z art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Granica pasa drogowego powinna zatem rozciągać się w przestrzeni co najmniej do najwyższego elementu infrastruktury drogowej, np. latarni. Nie oznacza to jednak, że granica przestrzenna pasa drogowego jest stała. Każdą sytuację należy rozpatrywać indywidualnie.

ARKADIUSZ CIUPA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

GRANICA PRZESTRZENNA PASA DROGOWEGO – KONTROWERSJE WOKÓŁ JEGO ZAJĘCA PRZEZ OBIEKTY

Przestrzeń pasa drogowego nie jest nieograniczoną przestrzenią nad i pod jego płaszczyzną poziomą, bowiem nie każdy obiekt, którego rzut poziomy pada na płaszczyznę pasa drogowego stanowi jego zajęcie. Dlatego też każdorazowo konieczna jest wnikliwa analiza sytuacji i określenie, czy dany obiekt na pewno zajmuje przestrzeń pasa drogowego.

TECHNOLOGIE

MICHAŁ STAWOWIAK listopad-grudzień | 6 (53) 2020

KIERUNKI MODERNIZACJI SPRZĘTU ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG I ULIC

Wielokrotnie nabywając nową maszynę do swojej firmy, jesteśmy pewni, że nabyliśmy sprzęt najnowszej generacji, o relatywnie wysokiej niezawodności i trwałości. Niestety często zdarza się, że po upływie kilku miesięcy użytkowania nabytej maszyny dostrzegamy jej wady i niedoskonałości, zadajemy sobie wtedy pytanie, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. W niniejszym artykule przedstawione zostaną aktualne kierunki modernizacji sprzętu drogowego do zimowego utrzymywania dróg i ulic.

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (53) 2020

LEASING MASZYN DROGOWYCH

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ listopad-grudzień | 6 (53) 2020

SPECUSTAWA DROGOWA A PODEJMOWANIE DECYZJI O INWESTYCJI DROGOWEJ

Postępowanie w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej toczy się na wniosek zarządcy drogi, którym to wnioskiem organ administracji jest związany. Organ nie może dokonywać jakichkolwiek w nim zmian np. w zakresie lokalizacji, przebiegu oraz planowanych parametrów technicznych konkretnej inwestycji, ale również oceniać racjonalności, czy też słuszności przyjętych we wniosku rozwiązań projektowych. To inwestor dokonuje wyboru najkorzystniejszych, w jego ocenie, rozwiązań odnoszących się do planowanego przez niego przedsięwzięcia drogowego. Rolą organu orzekającego w sprawie jest natomiast sprawdzenie kompletności wniosku w świetle wymogów ustawowych oraz ocena tego, czy koncepcja składającego taki wniosek mieści się w granicach wyznaczonych przez prawo.


 

WARTO WIEDZIEĆ

URZĄD MIASTA RZESZÓW listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAGRODY ODEBRANE A MIASTO DOCENIONE

Rzeszów ma kolejne powody do dumy. Tym razem na jego konto trafia kilka nagród. W 21. edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę i Miasto oraz Najlepszą Inwestycję Oświetleniową Rzeszów zdobył aż 5 nagród. Wśród nich znalazły się mi.in nagrody za budowę drogi od ul. Lubelskiej do ul. Warszawskiej, rozbudowę ul. Podkarpackiej na odcinku od ul. 9 Dywizji Piechoty do granic miasta Rzeszowa i budowę drogi publicznej łączącej ul. Krajobrazową z ul. Grechuty.