Utrzymanie dróg

AKCJA ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG W KONTEKŚCIE STOSOWANYCH STANDARDÓW I DOBORU SPRZĘTU

Akcją zimowego utrzymywania dróg potocznie nazywa się organizację i wykonawstwo zimowego utrzymywania ulic. Zimowe oczyszczanie ulic obejmuje: usuwanie śniegu z ulic i zwalczanie śliskości zimowej. Zadania te mają specjalny charakter i różnią od oczyszczania w okresie letnim nie tylko technologią, ale także stopniem trudności w ich realizacji. Zimowe utrzymywanie ulic charakteryzuje się wyższą pracochłonnością i odpowiedzialnością w stosunku do oczyszczania letniego.

Zimowe utrzymywanie dróg i jego charakterystyka

Podstawowe trudności zimowego oczyszczania polegają na tym, że musi ono być szybko dostosowane do zmieniającychuziemiających się, niekiedy gwałtownie, warunków meteorologicznych. wWykorzystanie środków pracy jest nierównomierne i zależy od intensywności opadów, czasu ich trwania oraz panujących temperatur zewnętrznych. Śnieg i ślizgawica muszą być usuwane z ulic w krótkim czasie, w przeciwnym razie następuje utrudnienie transportu, w tym również transportu publicznego [3].

 

Prowadzenie akcji zimowej wymaga koncentracji środków w skali całej gospodarki miejskiej i wykracza poza zasięg jednego przedsiębiorstwa. W związku z tym niezbędne staje się zastosowanie specjalnych środków organizacyjnych.

 

Poniżej przedstawiono podstawowe pojęcia związane z zimowymi zabiegami, mającymi na celu utrzymanie przejezdności dróg i ulic.

Odśnieżanie i uszorstnianie - pojęcia te są ze sobą związane, ponieważ dotyczą one zimowego utrzymywania dróg, mimo to jednak oznaczają dwa odrębne procesy.

Jeżeli chcielibyśmy zdefiniować pojęcie odśnieżania to wynika z tego, że możemy powiedzieć, że jest to operacja związana z usunięciem śniegu z jezdni poprzez zepchnięcie go lub wyrzucenie śniegu po za jej obrys. Z kolei uszrostanianie, zwane także posypywaniem, polega na pokryciu nawierzchni jezdni materiałem uszorstaniającym, którego zadaniem jest zapewnienie przyczepności opon pojazdów mechanicznych do nawierzchni drogi, po której się poruszają.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 13  Strona 14  Strona 15  Strona 16  Strona 17  Strona 18  Strona 19  Strona 20

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MIRON TADYCH listopad-grudzień | 6 (53) 2020

DEZYNFEKCJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W DOBIE COVID-19

Stan epidemii w kraju stawia wiele nowych wyzwań przed zarządcami terenów publicznych, w tym dróg, parków czy placów zabaw. Jednym z nich jest skuteczne i sprawne prowadzenie dezynfekcji w otwartej przestrzeni miejskiej, co nie jest zadaniem łatwym ze względu na konieczność stosowania środków bezpiecznych dla mieszkańców. Bezpiecznych – to znaczy takich, które posiadają atest i potwierdzone działanie wirusobójcze.

JAROSŁAW ROKITA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Współcześnie rzadziej stosowane są już nawierzchnie z elementów kamiennych, skutecznie wyparł je beton cementowy, stosowany do produkcji prefabrykowanej kostki drogowej. Dynamiczny rozwój technologii betonu, jak i produkcji elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie elementów o bardzo wysokich właściwościach techniczno-użytkowych. Jednocześnie łatwość formowania elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie prawie dowolnych kształtów elementów prefabrykowanych.