Technologie

KIERUNKI MODERNIZACJI SPRZĘTU ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA DRÓG I ULIC

Wielokrotnie nabywając nową maszynę do swojej firmy, jesteśmy pewni, że nabyliśmy sprzęt najnowszej generacji, o relatywnie wysokiej niezawodności i trwałości. Niestety często zdarza się, że po upływie kilku miesięcy użytkowania nabytej maszyny dostrzegamy jej wady i niedoskonałości, zadajemy sobie wtedy pytanie, czy dokonaliśmy właściwego wyboru. W niniejszym artykule przedstawione zostaną aktualne kierunki modernizacji sprzętu drogowego do zimowego utrzymywania dróg i ulic.

arunki atmosferyczne stanowią jeden z podstawowych czynników kształtujących życie w mieście. Uwzględniane są one w rozwiązaniach urbanistycznych, ale liczyć się z nimi trzeba również w codziennej działalności gospodarczej. W przeciwnym razie w gospodarce miejskiej wystąpić mogą poważne zakłócenia. Z całą ostrością problem ten występuje w okresie zimowym, kiedy to na ulicach miast pojawiają się śnieg i ślizgawica. Zjawiska te do dnia dzisiejszego są dla człowieka groźnym przeciwnikiem, gdyż ich nagłe występowanie i zmiany natężenia ograniczają możliwości ich zwalczania, nawet przez najlepiej zorganizowaną w tym celu służbę. Zwłoka w działaniu może spowodować znaczne straty w transporcie i komunikacji, a w określonych przypadkach nawet całkowicie sparaliżować te dziedziny gospodarki miejskiej, powodując wielomilionowe szkody. Straty te znacznie przekraczają wydatki na najlepiej nawet zorganizowaną i wyposażoną służę oczyszczania [1, 2].

 

Powierzchnia terenów objętych akcją zimowego utrzymywania dróg i nasilenie zjawisk atmosferycznych decydują o pracochłonności zimowego oczyszczania ulic. Jej Zzmniejszenie pracochłonności tych procesów można osiągnąć jedynie na drodze ich mechanizacji tych procesów oraz postępującej modernizacji. Mechanizacja jest po prostu najskuteczniejszym środkiem szybkiego działania, które warunkuje żądany efekt akcji zimowej. Stąd też powstały najróżnorodniejsze konstrukcje taboru specjalnego i sprzętu dostosowanego do wykonywania zabiegów wchodzących w skład zimowego utrzymywania ulic, to znaczy do zwalczania ślizgawicy oraz usuwania śniegu.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 37  Strona 38  Strona 39  Strona 40  Strona 41  Strona 42  Strona 43  Strona 44  Strona 45

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

JAROSŁAW ROKITA listopad-grudzień | 6 (53) 2020

NAWIERZCHNIE DROGOWE Z PREFABRYKOWANEJ KOSTKI BETONOWEJ

Nawierzchnie brukowcowe to w światowej historii jedne z najstarszych nawierzchni ulepszonych. Ich rozwój następował od starożytności, przez średniowiecze, aż po współczesność. Współcześnie rzadziej stosowane są już nawierzchnie z elementów kamiennych, skutecznie wyparł je beton cementowy, stosowany do produkcji prefabrykowanej kostki drogowej. Dynamiczny rozwój technologii betonu, jak i produkcji elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie elementów o bardzo wysokich właściwościach techniczno-użytkowych. Jednocześnie łatwość formowania elementów betonowych pozwala na uzyskiwanie prawie dowolnych kształtów elementów prefabrykowanych.

KRZYSZTOF CHLIPALSKI listopad-grudzień | 6 (53) 2020

DROGA - DROGA CZY TANIA. WYMIAROWANIE NAWIERZCHNI. ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNO - MATERIAŁOWE

Projektant powinien uwzględnić przy wymiarowaniu nawierzchni aspekty obciążenia przez dobór odpowiedniego materiału, technologii czy dodatkowego wzmocnienia konstrukcji. Z artykułu dowiesz się jakie czynniki wpływają na trwałość eksploatacyjną drogi oraz na co szczególnie uważać przy projektowaniu optymalnej konstrukcji nawierzchni z wykorzystaniem Katalogów.