Projektowanie

Projektowanie

JAROSŁAW ROKITA maj-czerwiec | 3 (50) 2020

KORZYŚCI Z ZASTOSOWANIA NAWIERZCHNI SZTYWNYCH

Jednym z wyzwań współczesnego drogownictwa jest zapewnienie trwałości konstrukcji nawierzchni przy stale zwiększającym się obciążeniu ruchem. Budżety zarządców dróg obciążone są szerokim katalogiem wydatków, stąd walka o wydłużenie trwałości musi odbywać się jak najniższym kosztem. Należy mieć jednak na uwadze, że zaniechania po stronie inwestora w zakresie właściwego planowania infrastruktury drogowej czy też odpowiedniego jej utrzymania w dłuższej perspektywie prowadzą do zwiększenia kosztu życia produktu, jakim jest droga.

JAROSŁAW ROKITA marzec-kwiecień | 2 (49) 2020

Sposoby przedłużania trwałości konstrukcji nawierzchni

Trwałość konstrukcji nawierzchni to jedno z kluczowych zagadnień w kontekście parametrów nawierzchni drogowych. Przez trwałość należy rozumieć długość cyklu życia nawierzchni, przy czym określenie, kiedy następuje wspomniany koniec, nie jest tak precyzyjne, jak można byłoby oczekiwać. Długość cyklu życia jest bardzo istotna dla długofalowego planowania infrastruktury drogowej ze szczególnym uwzględnieniem maksymalizacji jej efektywności ekonomicznej.

TADEUSZ KOPTA styczeń-luty | 1 (48) 2020

Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną a rowery. Jak zapewnić bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu?

Większość wypadków i kolizji rowerowych na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną nie jest spowodowana wjazdem na czerwonym świetle, ale konfliktami w sytuacjach jednoczesnego zezwolenia na wjazd. Z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku klasycznej sygnalizacji dwufazowej, gdy rowerzyści z drogi dla rowerów wjeżdżają na skrzyżowanie i równocześnie samochody skręcają z drogi głównej.

TADEUSZ KOPTA listopad-grudzień | 6 (47) 2019

DUŻE SKRZYŻOWANIA A DROGI DLA ROWERÓW

Duże skrzyżowania stanowią istotne utrudnienie dla rowerzystów ze względu na kolizję z ruchem samochodowym, jeśli ruch rowerowy odbywa się w jezdni na zasadach ogólnych, znaczące wydłużenie niektórych relacji spowodowane samymi wymiarami skrzyżowania, a także znacznym wskaźnikiem opóźnienia wynikającym z sygnalizacji świetlnej, jeśli jest ona zastosowana.