Technologie

Uzdatnianie i stabilizacja gruntów

Najistotniejsze stwierdzenie – grunt jest „fundamentem” dla konstrukcji nawierzchni drogowej. Nośne podłoże drogowe i zabezpieczone od zmian wodno-mrozowych rzutuje na stałość i trwałość budowli drogowych, a tym samym na bezpieczeństwo użytkowników dróg.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI maj-czerwiec | 3 (62) 2022

Kruszywa w budownictwie dróg lokalnych

Wykorzystywanie kruszywa w produkcji betonów oraz mieszanek związanych jest elementem wiadomym i nie podlega dyskusji. Jest to surowiec naturalny i przede wszystkim – najtańszy. Można stosować praktycznie każdy piasek, czy każde kruszywo, ale należy to robić „z głową” – mając wiedzę, jakie kruszywo może być zastosowane i w jakim materiale o pożądanych właściwościach.