Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.

PIOTR PIESTRZYŃSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Betonowe drogi w gminie grybów zastępują drogi bitumiczne

Na terenie gminy Grybów drogi betonowe wyparły drogi bitumiczne. Budujemy je systematycznie od 1997 r., gdyż u nas w terenie górskim ulewy niszczą inne rodzaje nawierzchni. Obok mojego domu przebiega ok. 20-letnia droga betonowa, z którą mimo upływu czasu nic się dzieje – powiedział Piotr Obrzut zastępca wójta gminy Grybów. Tylko w 2023 r. na terenie gminy Grybów przybędzie kolejnych ok. 10 km dróg betonowych. Za budowę dróg betonowych wójt gminy otrzymał właśnie tytuł Dobrego Gospodarza.

PRZEMYSŁAW STAŁOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Kruszywa w budownictwie drogowym do mieszanek związanych hydraulicznie oraz betonów infrastrukturalnych

Wykorzystywanie kruszywa w produkcji betonów oraz mieszanek związanych jest elementem wiadomym i nie podlega dyskusji. Jest to surowiec naturalny i przede wszystkim najtańszy. Można stosować praktycznie każdy piasek, czy każde kruszywo, ale należy to robić „z głową” – mając wiedzę, jakie kruszywo może być zastosowane i w jakim materiale o pożądanych właściwościach.

REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Beton wałowany w drogownictwie

Beton wałowany (RCC, Roller-compacted concrete) można zdefiniować jako sztywny, suchy beton, mający konsystencję wilgotnego szutru. Jest wykonywany w podobny sposób jak standardowy beton i ma skład do niego podobny, jednak składniki pojawiają się tu w innych proporcjach. W skład betonu wałowanego wchodzi cement portlandzki z zerowym opadem stożka, który zwykle mieszany jest zmodyfikowaną układarką asfaltobetonową. Dodatkowym sprzętem potrzebnym do wbudowania takiego betonu są walce stalowe, których zadaniem jest jego zagęszczenie, następnie walce gumowe, które wygładzają jego powierzchnię.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Włókna FORTA-FERRO®– dlaczego warto je wybrać?

FORTA-FERRO® jest strukturalnym, syntetycznym makrowłóknem, zaprojektowanym do polepszania właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu. FORTA-FERRO® jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%) w postaci skręconych wiązek oraz włókien polipropylenowych (5%), dzięki czemu redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. FORTA-FERRO® poprawia wytrzymałość na zginanie betonu i podnosi jego trwałość. Nadaje elementom betonowym sprężystość i zwiększa ich udarność.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Propozycja rozwiązywania problemów nowych i rewitalizowanych nawierzchni brukowych przy użyciu systemu ULTRABRUK produkcji Cemix

Nareszcie nadszedł czas w którym władze miast w coraz większym stopniu zaczęły dbać o wygląd i komfort poruszania się po starych części centrum. Wiąże się to w dużej mierze z wymianą lub remontem nawierzchni ulic w oparciu o starą kostkę, kamienie polne lub nowe kostki i płyty kamienne. W ubiegłym czasie bruk układano na utwardzonym podłożu gruntowym, stabilizowanej cementem podsypce piaskowej i wypełniano fugi w kostkach piaskiem, grysem bądź piaskiem z cementem. W efekcie jakość tych nawierzchni jest zmienna i pogarsza się z czasem.

Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg REDAKCJA wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Grupa PGS – nowoczesny dostawca kruszyw i betonu

Jako lider branży dostawców kruszyw, nasza firma wprowadza nowe standardy w dziedzinie budowy dróg, autostrad i infrastruktury drogowej. Nasza działalność obejmuje zaopatrzenie w kruszywa do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa do produkcji betonu oraz dostarczanie materiałów do budowy dróg. Dzięki świetnie zorganizowanej logistyce zapewniamy naszym klientom nie tylko najwyższą jakość, ale także efektywność dostaw.