Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

Propozycja rozwiązywania problemów nowych i rewitalizowanych nawierzchni brukowych przy użyciu systemu ULTRABRUK produkcji Cemix

Nareszcie nadszedł czas w którym władze miast w coraz większym stopniu zaczęły dbać o wygląd i komfort poruszania się po starych części centrum. Wiąże się to w dużej mierze z wymianą lub remontem nawierzchni ulic w oparciu o starą kostkę, kamienie polne lub nowe kostki i płyty kamienne. W ubiegłym czasie bruk układano na utwardzonym podłożu gruntowym, stabilizowanej cementem podsypce piaskowej i wypełniano fugi w kostkach piaskiem, grysem bądź piaskiem z cementem. W efekcie jakość tych nawierzchni jest zmienna i pogarsza się z czasem.

Jak można przekonać się wielokrotnie w efekcie następuje: poluzowanie kostek, wypłukanie fug między nimi, przerastanie roślinnością lub klawiszowanie kostek i płyt. Powoduje to dyskomfort użytkowników np. łamanie obcasów pań, rozsadzanie nawierzchni roślinnością bądź „fruwające” kostki pod kołami aut.

Cemix proponuje rozwiązanie stabilizujące i podwyższające jakość poszczególnych składników nawierzchni brukowej. Chodzi o trwałe podłoże o sprawdzonej jakości (nie daje tego cement z piaskiem). Poprawienie umocowań płyt i kostek w podłożu (preparat kontaktowy) i stabilizację nawierzchni (odpowiednie fugi). Firma CEMIX produkuje sprawdzony system ULTRABRUK pozwalający na wyeliminowanie tych niedogodności. ULTRABRUK to gama szybkosprawnych produktów dla układania nowych i remontowanych nawierzchni. System ULTRABRUK obejmuje:

  • PROBET HS - to podłoże mineralne na bazie cementu o wysokiej wytrzymałości > 70 MPa, które spełnia wymogi wszystkich rodzajów nawierzchni sztywnych i trwale związanych podłożem.
  • PROBET D - jest wersją drenażową podłoża dla wszystkich rodzajów nawierzchni sztywnych i trwale związanych z podłożem. W wersji nawierzchni brukowej z fugą przepuszczalną dają samo-odwadniającą się powierzchnię z miejscową retencją wód.
  • PROBOND - to modyfikowany polimerami preparat kontaktowy zapewniający w sztywnych nawierzchniach doskonałą przyczepność kolejnych warstw i kostki przekraczającej 2 MPa.
  • FLOWBRUK, FLOWBRUK S jest szybkosprawną, wysokowytrzymałą( >40 MPa, >60 MPa) pól-płynną zaprawą fugową przeznaczoną do wypełniania szczelin wszelakich rodzajów kostek brukowych.

Jesteśmy przekonani że zastosowanie naszej technologii w znaczący sposób przedłuża żywotność i komfort używania nawierzchni brukowych. Prawidłowe wypełnienie fug między kostkami wyrównuje powierzchnie ułatwiając poruszanie się po nich. System doskonale się sprawdza w szczególnie obciążonych fragmentach dróg takich jak ronda, podtorza i zatoki autobusowe. Częściowo lub w całości system jest już stosowany w centrach polskich miast. Znalazł zastosowanie w Gdańsku, Kielcach, Poznaniu, Opolu, Lublinie, Warszawie i wielu innych. Wszelka informacja techniczna dostępna jest na naszej stronie www.cemix.com.pl.

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.