Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

Grupa PGS – nowoczesny dostawca kruszyw i betonu

Jako lider branży dostawców kruszyw, nasza firma wprowadza nowe standardy w dziedzinie budowy dróg, autostrad i infrastruktury drogowej. Nasza działalność obejmuje zaopatrzenie w kruszywa do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, kruszywa do produkcji betonu oraz dostarczanie materiałów do budowy dróg. Dzięki świetnie zorganizowanej logistyce zapewniamy naszym klientom nie tylko najwyższą jakość, ale także efektywność dostaw.

Wysyłka naszych kruszyw odbywa się przy pomocy transportu samochodowego (obsługa lokalnych odbiorców) oraz przy pomocy kolei (wysyłka kruszyw do odbiorców w całej Polsce). Posiadamy na kopalni własną bocznicę kolejową z systemem szybkiego załadunku, a dzięki temu nasz dział logistyki jest w stanie załadować i wysłać aż do 8 składów kolejowych na dobę. Prawidłowe wykorzystanie tej infrastruktury pomogło nam stać się jednym z liderów branży, który jest w stanie zagwarantować odbiorcom bezpieczeństwo dostaw w ramach realizowanych przez nich kontraktów oraz jakże ważną stabilność parametrów jakościowych. W ostatnich latach jako dostawca kruszyw do betonu obsługiwaliśmy między innymi takie realizacje jak:

 • Max Bögl – lotnisko Balice
 • Budowa drogi ekspresowej S7 – dostawy kruszyw do betonu dla firm Porr i Strabag
 • Budowa autostrady A1 – dostawy kruszyw do betonu dla firm Polaqua, Budpol
 • Budowa drogi ekspresowej S61 będącej częścią Via Carpatia – dostawa kruszyw dla firmy Porr
 • Budowa drogi ekspresowej S19 – dostawa kruszyw dla firmy Porr
 • Budowa drogi ekspresowej S2 – dostawa kruszyw dla firmy Budpol

 


Fot. 1. Bocznica kopalni w Piławie Górnej

 

Jako dostawca kruszyw, betonowej kostki brukowej oraz galanterii betonowej jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość naszych wyrobów dzięki naszej certyfikowanej Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie 2+. Posiadamy własne laboratorium, które codziennie czuwa nad jakością wytwarzanych przez nas wyrobów betonowych oraz kruszyw pobierając próby i badając je na bieżąco.

 


Fot. 2. Droga z betonu wałowanego - Piława Dolna

 

Ponadto, dzięki dużemu magazynowi gotowych wyrobów betonowych i świetnie zorganizowanej logistyce jesteśmy w stanie obsłużyć największe budowy na terenie Dolnego Śląska (m. in. duże centra logistyczne Panattoni). Nasza produkcja jest naprawdę dobrze poukładana o czym świadczy wysoki wolumen produkcji z jednego zakładu produkcyjnego w Piławie Górnej (wynik produkcyjny w 2022 roku to blisko 810 000 taktów, co przełożyło się na ponad 850 000 metrów kwadratowych kostki). Od maja 2023 jesteśmy również właścicielem zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych w Kaliszu.

 


Fot. 3. Kopalnia w Piławie Górnej – panorama

 

Najważniejsze realizacje jako dostawca betonowej kostki brukowej i galanterii betonowej w ostatnich latach:

 • PROLOGIS Wrocław Graniczna – dla firmy Ad – Rem
 • Panattoni Park Wrocław Krzyżowice – dla firmy Ad – Rem
 • Panattoni Park Wrocław Magnice – dla firmy Ad – Rem
 • Panattoni Park Wrocław Bielany Wrocławskie – dla firmy BD Kasprzak
 • Krause w Świdnicy – dla firmy Marbud
 • Centrum logistyczne AB Magnice – dla firmy Spec-Bruk
 •  BASF Polska w Środzie Śląskiej – dla firmy Geo-Bud Miejska Górna
 •  Zakład serwisowy silników Lufthansy – dla firmy DSBUD

 


Fot. 4. Place magazynowe z betonu wałowanego – Piława Górna

 

W roku 2020 rozpoczęliśmy swoją przygodę z produkcją betonu wałowanego – jako jeden z największych producentów kruszyw w Polsce szukaliśmy sprawdzonego i trwałego rozwiązania dla utwardzenia dróg i placów na terenie naszej kopalni w Piławie Górnej, które w szczególności w okresie jesienno – zimowym dawały nam się we znaki, bo w przypadku dużych opadów wciąż robiło się błoto i skutkowało to nieustającymi pracami naprawczymi. Wewnętrzny ruch maszynowy w kopalni jest bardzo ciężki i ciągły, bo kopalnia pracuje na trzy zmiany, a najcięższe samochody technologiczne z towarem ważą około 100 ton. Dlatego zdecydowaliśmy się na drogi betonowe, a kopalnia była naszym poletkiem doświadczalnym, na którym badaliśmy różne receptury dla nawierzchni żeby w końcu dojść do perfekcji i sprawdzonych rozwiązań. Poskutkowało to realizacją pierwszego zamówienia publicznego w roku 2021 – betonowej drogi gminnej na terenie Gminy Dzierżoniów, która ma 2,5 km długości i znajduje się w miejscowości Piława Dolna. Przedstawicielstwo Gminy Dzierżoniów jest zadowolone ze swojej inwestycji i wyboru proponowanej przez nas technologii, a sąsiednie gminy i Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie przyglądają się jej pod kątem przyszłych inwestycji drogowych w okolicznych terenach. Nasze plany na przyszłość to m.in. propagowanie technologii betonu wałowanego w budowie dróg gminnych i powiatowych na terenie kotliny kłodzkiej i kotliny dzierżoniowskiej, rozwój działu produkcji betonu o produkcję betonu towarowego i wyrobów betonowych średnich rozmiarów (płyty drogowe, betonowe bloki typu lego, ściany oporowe typu L). Wśród naszych celów znajduje się także modernizacja ciągu załadunkowego tłucznia kolejowego oraz ciągły rozwój pod kątem kontroli jakości i sukcesywne wprowadzanie ulepszeń i modernizacji.

 


Fot. 5. Pro Logis - Wrocław, ul. Graniczna

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.