Dodatek specjalny - Beton i kruszywa w budowie dróg

Włókna FORTA-FERRO®– dlaczego warto je wybrać?

FORTA-FERRO® jest strukturalnym, syntetycznym makrowłóknem, zaprojektowanym do polepszania właściwości mechanicznych i podwyższenia trwałości betonu. FORTA-FERRO® jest mieszanką włókien kopolimerowych (95%) w postaci skręconych wiązek oraz włókien polipropylenowych (5%), dzięki czemu redukuje lub całkowicie eliminuje skurcz plastyczny betonu. FORTA-FERRO® poprawia wytrzymałość na zginanie betonu i podnosi jego trwałość. Nadaje elementom betonowym sprężystość i zwiększa ich udarność.

Włókno FORTA-FERRO® jest lekkie (0,91 kg/dm3) oraz łatwe w stosowaniu. Dobrze zachowuje się podczas mieszania, podawania i układania mieszanki betonowej. Rozkłada się równomiernie w mieszance betonowej zapewniając jej homogeniczność i nie tworzy tzw. jeży.

Nie ma problemów przy podawaniu mieszanki betonowej za pomocą pomp. Idealnie zachowuje się podczas zacierania świeżo ułożonych powierzchni betonowych, nie wystaje z betonu. Nie jest wyrywane z krawędzi betonu podczas nacinania dylatacji.

W zależności od przeznaczenia betonu włókno FORTA-FERRO® należy dodawać w ilości 0,1–0,5% obj., co odpowiada ok. 1,0-5,0 kg włókien na 1 m3 betonu.

 


Fot. 1. Zbrojenie płyty portu przeładunkowego włóknem FORTA-FERRO®

 

W celu osiągnięcia szczególnych właściwości elementów konstrukcji betonowych można zwiększyć dozowanie włókna powyżej 0,5% obj., jednak typowe dozowanie dla powierzchni drogowych w większości przypadków wynosi 2,0 kg/m3 betonu.

Bardzo ważny jest wpływ włókien kopolimerowych na znaczny wzrost odporności betonu na uderzenia. Przeprowadzone badania elementów betonowych wykazały, że wartość energii, jaka jest potrzebna do zniszczenia elementu betonowego z włóknem kopolimerowym wynosiła 34,34 J (dżuli). Dla tego samego elementu bez włókien energia ta wynosiła tylko 4,5 J. Tak więc wzrost energii niszczącej dla betonu wzmocnionego włóknem FORTA-FERRO® jest wyższy o 736% w porównaniu z betonem niezbrojonym.

Dodatkowo, beton modyfikowany włóknem FORTA-FERRO® wykazuje wyraźny wzrost wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu – przykładowo użycie 2,2 kg włókna w 1 m3 betonu pozwala na uzyskanie większej wytrzymałości o 13%.

Obecność włókien w betonie ma istotny wpływ na wzrost ciągliwość betonu. To powoduje, że nawet po zarysowaniu płyty betonowej jest ona w stanie przenosić obciążenia zachowując przy tym swoją integralność (nie rozpada się na pojedyncze, niewspółpracujące ze sobą elementy). Włókno FORTA-FERRO® cechuje chemiczna odporności na działanie wielu agresywnych substancji, m.in. soli stosowanej w drogownictwie w okresie zimowym. Włókna FORTA-FERRO® są zgodne z normą CE EN 14889-2.

 


Fot. 2. Zbrojenie betonowej płyty drogowej włóknem FORTA-FERRO®

 

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

PIOTR KIJOWSKI wrzesień-październik | 5 (70) 2023 Tekst otwarty

Nawierzchnie betonowe na drogach samorządowych – przegląd technologii

Od ponad dwóch dekad wśród samorządów na szczeblu powiatowym i gminnym systematycznie rośnie zainteresowanie nawierzchniami betonowymi. Co roku powstaje ok. 150 km nowych odcinków takich dróg. Według szacunków Stowarzyszenia Producentów Cementu zbudowano już ponad 1500 km nawierzchni betonowych w całej Polsce. Są to odcinki o długości od kilkuset metrów do kilku kilometrów, w zależności od potrzeb i możliwości finansowych. W niniejszym artykule zostaną przedstawione technologie stosowane w budowie nawierzchni betonowych na lokalnych drogach samorządowych.

MARCIN BILSKI ANDRZEJ POŻARYCKI PRZEMYSŁAW GÓRNAŚ wrzesień-październik | 5 (70) 2023

Sposób na tanie drogi lokalne – pianobeton i powierzchniowe utrwalenie

Nieustający wzrost ceny surowców ropopochodnych oraz kosztów energii na skutek wielu czynników geopolitycznych wymusza na wykonawcach dróg poszukiwanie nowych rozwiązań. W przypadku nawierzchni półpodatnych [1, 2] dedykowanych dla dróg samorządowych sumaryczna grubość warstw asfaltowych w porównaniu do rozwiązań katalogowych [3] jest istotnie mniejsza, co znacząco wpływa na koszt wykonania górnych warstw nawierzchni drogowej. W konstrukcji półpodatnej występuje wyłącznie warstwa ścieralna (zamykająca) o grubości 4 cm wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej typu beton asfaltowy z klasycznym asfaltem drogowym.