okladka.jpg
WYDANIE: marzec - kwiecień | 2 (37) 2018

DROGI GMINNE I POWIATOWE

marzec - kwiecień

W najnowszym wydaniu czasopisma piszemy między innymi o tym:

  • jak zabrać się za wiosenne porządki na drogach – dzielimy się pomysłami, jak skutecznie oczyścić jezdnię po okresie zimowym, uprzątnąć śnieg i pozbyć się nadmiaru wody z jezdni oraz odnowić oznakowanie poziome,
  • dlaczego warto stosować zamiatanie na mokro,
  • na kim ciąży obowiązek usunięcia odpadów zalegających przy drogach,
  • jaką lokalizację i konkretne rozwiązania dla drogi rowerowej wybrać oraz jak wykorzystać do tego celu istniejącą infrastrukturę w postaci nieużywanych linii kolejowych,
  • w jakich sytuacjach skutecznym rozwiązaniem jest odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych – podpowiadamy, gdzie złożyć wniosek o odstępstwo i co powinno się w nim znaleźć,
  • jakie są zasady sytuowania obiektów budowlanych i reklam przy drodze,
  • w jakim trybie właściciel nieruchomości może dochodzić roszczenia o zapłatę odsetek, gdy zarządca drogi spóźni się z wypłatą odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
  • jakie są najważniejsze zmiany w ustawie dotyczącej partnerstwa publiczno-prywatnego,
  • przy jakim pochyleniu i w jakich warunkach drzewa w obrębie drogi zagrażają wywróceniem.

Zapraszamy do lektury!

Redakcja magazynu

„Drogi Gminne i Powiatowe”

Zamów prenumeratę

UTRZYMANIE DRÓG

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Wiosenne roboty utrzymaniowe

Koniec zimy dla zarządców dróg, choć pozwala zapomnieć o nieustannej gotowości do walki ze śniegiem i lodem na drogach, wcale nie oznacza zwolnienia tempa prac. Wraz z nadejściem marca i cieplejszych dni rozpoczyna się prace mające na celu między innymi uporządkowanie dróg po okresie zimowym, uprzątnięcie śniegu i zapewnienie odpływu nadmiaru wody z jezdni, odnowienie oznakowania poziomego.

MICHAŁ STAWOWIAK marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Przegląd sprzętu do pozimowego zamiatania dróg

Jednym z podstawowych zadań związanych z utrzymaniem dróg jest ich oczyszczanie. W okresie pozimowym najczęściej wykorzystywane są zamiatarki mechaniczne, które ułatwiają pozbycie się z jezdni materiału uszorstniającego, stosowanego w pracach związanych z zimowym utrzymywaniem dróg. Technologia zamiatania, jak również używany do tego celu sprzęt zależą od warunków atmosferycznych i sezonowych potrzeb.

EDYTA ROSŁON-SZERYŃSKA marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Cechy pokroju drzew a prawdopodobieństwo ich złamania się i wywrócenia – wskazania do diagnozy

Cechy pokroju są ważnym składnikiem oceny prawdopodobieństwa złamania się lub wywrócenia drzew. Zdarza się, że zdrowe i nieuszkodzone drzewo, a jedynie mające wady budowy przy wyjątkowo silnych wiatrach złamie się lub wywróci, narażając na niebezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego. Można również napotkać chore i dziuplaste drzewa, które nadal rosną, bo ich korona ma korzystny pokrój. W niniejszym artykule przedstawiono najważniejsze cechy sylwetki drzewa, które należy uwzględnić podczas oceny jego statyki.

PROJEKTOWANIE

TADEUSZ KOPTA marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Rowerem po dawnych liniach kolejowych

Pomysł przekształcania dawnych linii kolejowych na drogi rowerowe nie jest niczym nowym, jednak ostatnio bardzo zyskał na popularności. Ze względu na niewielkie nachylenia i nierzadko malownicze położenie nieużywane tory stanowią atrakcyjną lokalizację tras dla cyklistów. Przyjrzyjmy się kilku funkcjonującym już tego typu trasom rowerowym oraz zaletom i wadom zastosowanych w nich rozwiązań.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Gdzie lokalizować drogi rowerowe?

Świadomość zbyt małej liczby dróg rowerowych w Polsce wzrasta, co przejawia się w coraz częstszych decyzjach o ich budowie. Niestety wciąż zdarza się, że zarówno lokalizacja powstałej drogi, jak i zastosowane rozwiązania nie są dostosowane do rzeczywistych potrzeb użytkowników dróg. W artykule omówiono czynniki, które należy wziąć pod uwagę, planując budowę drogi rowerowej.

TOMASZ SOCHACKI marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Kiedy potrzebne jest odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych?

Przy projektowaniu drogi trzeba spełnić wiele wymagań stawianych przez inwestorów, pozostając przy tym w zgodzie z przepisami i normami, niekiedy jednak nie jest to możliwe ze względu na cechy terenowe albo zbyt wysokie koszty związane ze spełnieniem warunków techniczno-budowlanych. W takich sytuacjach dogodnym rozwiązaniem bywa odstępstwo od warunków technicznych dla dróg publicznych.

Strefa dla profesionalistów

PRAWNE ZESZYTY DROGOWE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Partnerstwo publiczno-prywatne

Finansowanie i realizacja inwestycji drogowych może się odbywać w różnych trybach i systemach wynikających z całkiem bogatego w tym zakresie polskiego ustawodawstwa. Jednym z nich jest partnerstwo publiczno-prywatne, którego założenia przybliżamy w niniejszym artykule, analizując propozycje zmian najważniejszego aktu prawnego regulującego tę problematykę. Jeżeli projektowane zmiany w ustawie uchwali Sejm, a podpis pod nią złoży Prezydent, bieżący rok może okazać się przełomowy dla partnerstwa publiczno-prywatnego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Odpady na drogach

W trakcie eksploatacji, remontu i budowy dróg powstaje wiele odpadów, z których utylizacją zarządcy dróg zwykle nie mają problemu. Na drogach gminnych i powiatowych, zwłaszcza tych położonych w pobliżu pól, można jednak znaleźć także odpady innego rodzaju, takie jak stare opony, kanistry czy porzucony, zepsuty silnik. W artykule rozwiewamy wątpliwości i wyjaśniamy, na kim ciąży obowiązek ich usunięcia.

STREFA DLA PROFESJONALISTÓW

Strefa dla profesjonalistów marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Co nowego online na marzec – kwiecień 2018

W Strefie dla Profesjonalistów zamieszczamy narzędzia pomocne w codziennej pracy oraz artykuły. Chcemy, by zamieszczane materiały miały jak najbardziej praktyczny wymiar, dlatego zdecydowaliśmy się udostępniać Państwu checklisty, które krok po kroku przeprowadzą Państwa przez procedury związane z realizacją inwestycji drogowych oraz zarządzaniem drogami, a w problematycznych sytuacjach udzielą odpowiedzi na pytanie, co robić. Umożliwią również sprawdzenie, czy o niczym Państwo nie zapomnieliście.