Prawne Zeszyty Drogowe

Sytuowanie obiektów budowlanych i reklam przy drodze

Lokalizacja obiektów budowlanych i reklam przy drodze wciąż budzi wiele wątpliwości dotyczących zarówno minimalnych odległości ich usytuowania od drogi, jak i interpretacji, co stanowi teren zabudowy. Najważniejsze z nich rozwiewa niniejszy artykuł.

Z artykułu dowiesz się:

  •  w jakiej sytuacji dokonuje się przekształcenia dróg serwisowych autostrady w drogi gminne,
  •  w jakiej odległości od krawędzi jezdni może być usytuowana reklama,
  •  przy jakich drogach nie można umieszczać reklam.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 33  Strona 34  Strona 35

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Partnerstwo publiczno-prywatne

Finansowanie i realizacja inwestycji drogowych może się odbywać w różnych trybach i systemach wynikających z całkiem bogatego w tym zakresie polskiego ustawodawstwa. Jednym z nich jest partnerstwo publiczno-prywatne, którego założenia przybliżamy w niniejszym artykule, analizując propozycje zmian najważniejszego aktu prawnego regulującego tę problematykę. Jeżeli projektowane zmiany w ustawie uchwali Sejm, a podpis pod nią złoży Prezydent, bieżący rok może okazać się przełomowy dla partnerstwa publiczno-prywatnego.

PRZEMYSŁAW GOGOJEWICZ marzec-kwiecień | 2 (37) 2018

Odpady na drogach

W trakcie eksploatacji, remontu i budowy dróg powstaje wiele odpadów, z których utylizacją zarządcy dróg zwykle nie mają problemu. Na drogach gminnych i powiatowych, zwłaszcza tych położonych w pobliżu pól, można jednak znaleźć także odpady innego rodzaju, takie jak stare opony, kanistry czy porzucony, zepsuty silnik. W artykule rozwiewamy wątpliwości i wyjaśniamy, na kim ciąży obowiązek ich usunięcia.