Autor

Sekretarz Generalny SNAP; mieszka w Gdańsku, jako samodzielny archeolog pracuje od 1996 r. Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich jest organizacją społeczną zrzeszającą specjalistów z zakresu archeologii oraz dyscyplin z nią współpracujących, działających w dziedzinie archeologii, ochrony i konserwacji zabytków archeologicznych oraz muzealnictwa

Artykuły