Warto Wiedzieć

Etapy procesu inwestycyjnego

Inwestycje drogowe wymagają długiego procesu przygotowania, niezależnie od tego czy jest to droga gminna, powiatowa, wojewódzka, czy krajowa. Czas i tempo przygotowania inwestycji drogowych zależy od wielu czynników, takich jak: stabilność i jakość prawa, ciągłość strategii i programów rozwoju sieci drogowej, stabilność sposobów realizacji programów (tradycyjny, koncesyjny, partnerstwo publiczno-prywatne).

Trzeba też podkreślić, iż długi proces przygotowania wynika również z tego, iż inwestycje drogowe ingerują na dużą skalę w sferę społeczną, własnościową i środowiskową i mogą naruszać często wiele sprzecznych interesów. Wart podkreślenia jest fakt, że w procesach decyzyjnych uczestniczy wiele instytucji i osób podejmujących różnorakie decyzje, które ułatwiają lub utrudniają, przyspieszają lub opóźniają fazę przygotowania inwestycji drogowej.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 58  Strona 59  Strona 60  Strona 61  Strona 62  Strona 63

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

WOJCIECH PIEŃKOWSKI listopad-grudzień | 4 (4) 2013

Wszystko co trzeba wiedzieć o ewidencji dróg – cz. 2

Po bliższym zapoznaniu się z obowiązującymi przepisami w głowach wielu zarządców dróg rodzi się pytanie: jak z tym wszystkim się uporać? Ci, którzy wcześniej mieli już do czynienia z zakładaniem i prowadzeniem ewidencji dróg, po zapoznaniu się z aktualnie obowiązującymi przepisami mają świadomość ogromu prac, jakie ich czekają. Zarządcy, którzy nie mają zbyt wielkiego doświadczenia w tych sprawach lub wręcz nigdy nie zajmowali się prowadzeniem ewidencji, po lekturze podstawowych rozporządzeń nadal niejednokrotnie nie bardzo wiedzą, od czego zacząć i jak to zrobić.