Utrzymanie dróg

Materiały i sposoby zimowego utrzymania dróg

W miarę wzrostu natężenia ruchu drogowego i zwiększania się roli transportu samochodowego w gospodarce zapewnienie dobrej przejezdności dróg oraz dogodnych warunków ruchu w okresie zimowym stanowi istotny i poważny problem służb drogowych. W okresie tym opady śniegu, zawieje śnieżne oraz gołoledź i lodowica utrudniają lub wręcz uniemożliwiają poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach, o ile nie usuwa się z nich śniegu i lodu.

Kiedyś wystarczało, że do odśnieżania dróg przystępowało się dopiero po zamieci śnieżnej, zaś gołoledź i lodowicę traktowało się jako zjawisko wywołane siłą wyższą, które użytkownik musi znosić i się z nim godzić. Nie usuwało się śliskości zimowej z drogi, a jedynie na szczególnie niebezpiecznych miejscach uszorstniało się lód i zlodowaciały ubity śnieg przez posypywanie go piaskiem.

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE