Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze

Progi zwalniające sposobem uspokojenia ruchu

Pozwalają zredukować prędkość jazdy, lecz nie zawsze przyczyniają się do istotnego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ruchu. Mimo to progi zwalniające to jeden z najczęściej stosowanych środków fizycznego uspokojenia ruchu w terenie miejskim. W jaki sposób je stosować, by były skuteczne?

Kiedy można stosować progi zwalniające?

Rozporządzenie o znakach i sygnałach drogowych podaje informację, że progi zwalniające można stosować na drogach lokalnych (klasy L), dojazdowych – osiedlowych (klasy D) oraz w wyjątkowych sytuacjach na drogach zbiorczych klasy Z.

Ponadto progi można stosować tylko w terenie zurbanizowanym, gdzie prędkości jazdy są znacznie mniejsze niż na odcinkach zamiejskich, w przypadku których często pojawiają się też problemy z właściwym oświetleniem zwiększające ryzyko powstania wypadku.

Istnieje kilka typów progów zwalniających, które dobiera się w zależności od parametrów drogi oraz rzeczywistego lub prognozowanego ruchu pojazdów z uwzględnieniem struktury rodzajowej i natężenia ruchu.

W przypadku dróg osiedlowych progi zwalniające mogą skutecznie redukować prędkość, co w wielu przypadkach przełoży się na większe bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy na terenach osiedlowych często przekraczają jezdnię poza miejscami do tego wyznaczonymi. Nie wolno jednak przesadzać i budować zbyt wielu progów na krótkim odcinku ulicy. Takie rozwiązanie owszem, spowoduje zmniejszenie prędkości, lecz jednocześnie sprawi, że kierowca będzie koncentrował całą uwagę na obserwacji jezdni pod kątem kolejnych progów, zamiast patrzeć również na chodniki i ścieżki rowerowe.

Z kolei na drogach lokalnych i zbiorczych o dość dużej prędkości jazdy progi mogą powodować sytuacje konfliktowe w postaci nagłego hamowania i zderzeń tylnych. W takich przypadkach lepszym rozwiązaniem jest poszukanie innych sposobów uspokojenia ruchu, mniej inwazyjnych dla ruchu kołowego.

Lokalizacja progów zwalniających

Progi zwalniające nie mogą być sytuowane w dowolny sposób w ciągu ulic. Powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 40-60 m od najbliższego skrzyżowania.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 19  Strona 20  Strona 21  Strona 22  Strona 23

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Oświetlenie drogowe jako element BRD

Na poziom BRD wpływa wiele czynników, nie można jednak zapewnić bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom bez przeprowadzenia rzetelnej analizy warunków oświetlenia otoczenia drogi. Lampy uliczne muszą być tak zaprojektowane i obsługiwane, aby gwarantowały utrzymanie optymalnej widoczności w nocy oraz po zmroku. Wybór dobrych opraw oświetleniowych i ich właściwe usytuowanie to jednak nie wszystko; istotne jest również racjonalne gospodarowanie energią, które pozwala obniżyć rachunki za prąd.

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Barierki ochronne przy drogach i ulicach

Już na etapie projektowania, a następnie dalszego zarządzania siecią drogową, priorytetem powinno być bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W praktyce nie zawsze udaje się je uzyskać ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego, która wymusza projektowanie chodników bezpośrednio przy jezdni. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu – barierki ochronne segmentowe lub łańcuchowe.