Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze

Oświetlenie drogowe jako element BRD

Na poziom BRD wpływa wiele czynników, nie można jednak zapewnić bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom bez przeprowadzenia rzetelnej analizy warunków oświetlenia otoczenia drogi. Lampy uliczne muszą być tak zaprojektowane i obsługiwane, aby gwarantowały utrzymanie optymalnej widoczności w nocy oraz po zmroku. Wybór dobrych opraw oświetleniowych i ich właściwe usytuowanie to jednak nie wszystko; istotne jest również racjonalne gospodarowanie energią, które pozwala obniżyć rachunki za prąd.

Oświetlenie drogowe a BRD

Najważniejszą funkcją oświetlenia drogowego jest właściwe doświetlenie jezdni, chodników, ścieżek rowerowych i poboczy. Priorytetem każdego zarządcy dróg powinno być oświetlenie niechronionych uczestników ruchu, a więc przede wszystkim zapewnienie widoczności na ciągach pieszych.

W miastach latarnie uliczne stoją na większości ulic, lecz nie jest to już regułą w przypadku dróg zamiejskich, gdzie równie często pojawia się duże natężenie ruchu pieszo- -rowerowego. Chodniki i ścieżki na terenach zamiejskich powinny być więc odsunięte od jezdni, wtedy nie trzeba montować opraw o mocnych lampach, ponieważ latarnie służą przede wszystkim pieszym, a nie pojazdom. Fakt, że kierowca później dostrzeże pieszego na chodniku, nie ma tutaj dużego znaczenia, gdyż i tak ciąg pieszo-rowerowy jest oddzielony od jezdni pasem zieleni i poboczem (a często również i rowem). W tej sytuacji oświetlenie powinno jedynie zapewniać widoczność dla pieszych, co umożliwia znaczne zmniejszenie natężenia światła (pieszy nie porusza się przecież tak szybko jak pojazd, więc może mieć krótsze pole widzenia).

Analizując oświetlenie drogowe pod kątem bezpieczeństwa ruchu, nie wolno zapominać również o odpowiedniej lokalizacji samych słupów oświetleniowych. Wielu projektantów kieruje się tutaj wyłącznie analizą natężenia światła i oszczędnością na mocy opraw. Nie jest to jednak poprawne podejście do problematyki projektowania oświetlenia ulicznego.

W miastach dochodzi do wielu kolizji i wypadków, dlatego ważne jest, aby wszelkie konstrukcje sztywne lokalizować możliwie daleko od poruszających się pojazdów. Dotyczy to nie tylko konstrukcji wsporczych dla znaków drogowych, lecz także słupów latarni miejskich. W razie konieczności montażu lampy w tzw. obszarze zagrożonym kolizją warto rozważyć budowę słupów będących konstrukcjami „bezpiecznymi”.

Bezpieczna lokalizacja słupów oświetleniowych

Słupy oświetleniowe powinny być sytuowane w taki sposób, aby nie naruszały skrajni jezdni i jednocześnie nie utrudniały poruszania się po chodniku oraz ścieżce rowerowej.

Na terenach miejskich przy ulicach są często projektowane chodniki sięgające aż do granicy pasa drogowego. W takim przypadku słupy oświetleniowe warto lokalizować przy granicy, przez co maksymalnie oddali się je od krawędzi jezdni. Umożliwi to zastosowanie słupów o klasie powstrzymywania HE, gdyż ryzyko, że pojazd w nie uderzy, jest znikome.

Jeśli jednak chodnik i ścieżka rowerowa są znacznie odsunięte od jezdni, to lepszym rozwiązaniem będzie zlokalizowanie słupów w pasie zieleni dzielącym

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

Dodatek specjalny - Bezpieczeństwo na drodze TOMASZ SOCHACKI maj-czerwiec | 3 (26) 2016

Barierki ochronne przy drogach i ulicach

Już na etapie projektowania, a następnie dalszego zarządzania siecią drogową, priorytetem powinno być bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów. W praktyce nie zawsze udaje się je uzyskać ze względu na ograniczoną szerokość pasa drogowego, która wymusza projektowanie chodników bezpośrednio przy jezdni. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą dodatkowe urządzenia bezpieczeństwa ruchu – barierki ochronne segmentowe lub łańcuchowe.