Technologie

Beton wałowany

Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „nie wybacza” i nie może być tutaj mowy o błędach w realizacji czy też nieprawidłowym doborze składników. W przypadku betonu wałowanego dobór surowców jest kluczowy i stanowi połowę sukcesu dla równej i jednorodnej warstwy nawierzchni. A zatem – jak zadbać o właściwą jakość i prawidłowe zasady wbudowywania betony wałowanego?

Beton wałowany jest powszechnie znany pod nazwą RCC, czyli skrót z ang. Roller Compacted Cencrete. W Polsce najbardziej znaną instrukcją czy też specyfikacją stosowania betonu wałowanego jest dokument wydany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad: Ogólne Specyfikacje Techniczne, rozdział III: PRACE KONSTRUKCYJNE, dział 06: Nawierzchnie betonowe, 06.02: Nawierzchnia z betonu wałowanego, Warszawa 21.07.2014 [1]. Jednak w przypadku wykonania dróg betonowych w technologii wałowania opieramy się na doświadczeniu wykonawcy. Wbrew powszechnej opinii wykonanie betonu wałowanego to nie jest tylko rozłożenie materiału i jego zawałowanie walcami. Beton taki „nie wybacza” i nie może być tutaj mowy o błędach w realizacji czy też nieprawidłowym doborze składników. Powszechnie stosuje się nawierzchnie z betonu wałowanego na parkingach, placach przeładunkowych czy też drogach, gdzie nie dopuszcza się prędkości powyżej 50 km/h. W przypadku wyższych prędkości warstwę nawierzchni należy poddać zabiegom uszorstniającym lub nadającym odpowiednią teksturę, aby polepszyć komfort jazdy, uwzględniając hałas, równość i przyczepność. Pod kątem przydatności – nawierzchnie takie są doskonałą alternatywą tam, gdzie wymaga się odpowiedniego wzmocnienia i trwałości na lata, a droga stanowi np. drogę leśną, osiedlową czy też parking dla samochodów.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

lipiec-sierpień | 4 (57) 2021

„Jesteśmy na dobrej drodze” – wywiad z prof. Janem Deją o samorządowych drogach betonowych

Drogi betonowe cieszą się coraz większą popularnością w naszym kraju. Okazuje się, że beton to świetne rozwiązanie nie tylko na głównych ciągach komunikacyjnych, ale także na drogach lokalnych. O licznych możliwościach zastosowania betonu w budowie dróg oraz o jego właściwościach praktycznych i ekologicznych rozmawiamy z prof. Janem Deją.