Warto Wiedzieć

Rowerem przez Polskę

Turystyka rowerowa jest jedną z najatrakcyjniejszych i najpopularniejszych form turystyki aktywnej. Mimo że Polska ma ogromny potencjał, jeśli chodzi o turystykę rowerową, a Polacy chętnie jeżdżą na rowerach, brakuje nam odpowiedniej infrastruktury, w tym atrakcyjnych tras rowerowych, prowadzonych np. dolinami rzek. Tymczasem badania przeprowadzone w Holandii wykazały, że profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów rocznie.

Turystyka rowerowa ważną gałęzią gospodarki

Światowy rynek turystyki rowerowej notu- je od lat stabilny wzrost na poziomie ok. 15% rocznie. Turystyka rowerowa w Europie jest wielkim przemysłem zatrudniającym 655 000 pracowników. Kraje Unii Europejskiej, któ- re rozwinęły tę gałąź przemysłu, uzyskują 44 mld euro przychodów rocznie. Stanowi to 3% całego rynku turystycznego UE, a wiąże się to m.in. z udzieleniem 170 mln noclegów tury- stom rowerowym rocznie. Szacuje się, że turyści rowerowi realizują 26 mln podróży rowero- wych. W Niemczech w 2004 r. aż 2,45 mln ludzi spędziło wakacje na rowerze i był to wzrost o 8,9% w stosunku do 2003 r. Rower w celach rekreacyjnych i do wakacyjnych wędrówek wykorzystuje 23% Niemców, a turystyka rowerowa jest uważana za najszybciej rozwijającą się formę aktywnego wypoczynku – organizuje ją 180 firm sprzedających 80 000 ofert każdego roku. Przeciętne dzienne wydatki turysty rowe- rowego w Niemczech i Austrii to 53-70 euro. Na szlaku wzdłuż Łaby turyści rowerowi zostawiali w 2004 r. dziennie 62 euro od osoby. W Szwajcarii niemal 60% przychodów pochodzi od długodystansowych turystów rowerowych, którzy stanowią 5% całej populacji rowerzystów. Badania Austriackiej Organizacji Turystycznej pokazują, że turysta rowerowy wydaje dziennie znacznie więcej pieniędzy niż przeciętny turysta, jest osobą starszą (ponad 50 lat) o wysokim statusie społecznym i wysokich oczekiwaniach wobec infrastruktury rowerowej. Badania przeprowadzone w Holandii wskazują natomiast, że profesjonalnie przygotowana trasa rowerowa o długości 250 km jest w stanie wygenerować 56 000 noclegów rocznie. Niestety Polska, z powodu braku odpowiedniej infrastruktury rowerowej, jest na marginesie tych europejskich możliwości. Tymczasem jesteśmy krajem z ogromnym potencjałem turystycznego ruchu rowerowego. Mimo braku infrastruktury pomiędzy w latach 2009-2012 odnotowano czterokrotny wzrost wartości rynku turystyki rowerowej w Polsce. Według danych GUS w 2013 r. Polacy kupili ponad milion rowerów. Turystyka rowerowa jest najbardziej atrakcyjną formą turystyki aktywnej dla turystów zagranicznych, a dla krajowych na drugim miejscu. Brakuje nam tras rowerowych prowadzonych dolinami rzek, jak w Niemczech: trasa rowerowa rzeki Mozeli, szlak Odry i Nysy, trasy nadrzeczne Łaby i Wezery czy słynna austriacko-niemiecka Donauradweg.

[ . . . ]

Aby przeczytać artykuł w wersji elektronicznej, musisz posiadać opłaconą PRENUMERATĘ.

   
STREFA DLA
PROFESJONALISTÓW

PRZEJDŹ DO PEŁNEJ WERSJI ARTYKUŁU

 Strona 3  Strona 4  Strona 5  Strona 6  Strona 7  Strona 8  Strona 9  Strona 10  Strona 11  Strona 12  Strona 13

ZOBACZ ARTYKUŁY O TEJ SAMEJ TEMATYCE

MICHAŁ KRZYŻAŃSKI maj-czerwiec | 3 (32) 2017

Czy dzierżawcy nieruchomości przysługuje odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia w związku z realizacją inwestycji drogowej?

Podczas realizacji inwestycji drogowych często zachodzi konieczność pozbawienia bądź ograniczenia pewnym osobom przysługujących im praw do nieruchomości poprzez instytucję wywłaszczenia. Art. 21 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej stanowi, że wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Czy dzierżawcy nieruchomości zaliczają się do kręgu podmiotów uprawnionych do uzyskania odszkodowania? Na to pytanie spróbuję odpowiedzieć w niniejszym artykule.